Grousse Verléierer vum Accord tëscht der EU a Groussbritannien ass den europäesche Sozialsystem.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe