Agenda.


Event Details


Formation de base – Logement

Wunnen: Mënscherecht oder Wuer oder Invest?

Wunnen wär e Mënscherecht, heescht et, an esouguer e fundamentaalt. Ma wat heescht dat a wou steet dat geschriwwen? Wunnengen gin op engem « Wunnengsmaart » gehandelt. Sin et also Wueren wéi aanrer? Ma wéi kann dann e Mënscherecht zu enger Wuer gin a wéi kënnt een dat Mënscherecht erem aus dem Wueremaart eraushuelen? Wéi sin Grondstècker a Wunnengen zu engem Finanzprodukt gin? A schliesslech: As Privateegentum um Buedem och e fundamentaalt Mënscherecht?

 

Logement: droit humain ou marchandise ou investissement?

Le logement serait und droit humain, même fondamental, dit-on. Mais ça veut dire quoi et où c’est écrit? Les logements se vendent et s’achètent sur un « marché du logement ». Le logement est-il donc une marchandise comme une autre? Mais comment un droit humain peut-il devenir marchandise, et comment pourrait-on le sortir du marché? Comment les terrains et les logements sont-ils devenus des produits financiers? Et enfin: la propriété foncière est-elle aussi un droit humain fondamental?

 
La formation sera proposé par André Hoffmann en langue luxembourgeoise avec traduction vers le français. Pour participer à la visioconférence, enregistrez vous ici.