PdL 7020 – Steierreform: eng tournée générale aus reng elektorale Grënn!

Em wat geet et an dësem Gesetz?

Et geet ëm eng Reform vun der lëtzebuerger Steiergesetzgebung. Am Zentrum steet eng Verännerung vum Barème mat deene verschiddene Steierklassen an dem crédit d’impôt. Dat bréngt mat sech, datt quasi all Akommesklassen 1%-4% manner Steiere bezuelen. Eréischt bei enger Pai vu ronn 25.000 Euro pro Mount bezilt ee liicht méi Steiere wéi virdrunner.

Donieft sinn nach eng ganz Rei aner steierlech Mesure virgesinn. Sou kënnen zum Beispill d’Altervirsuerg, Bausparverträg oder d’Käschte fir eng Haushaltshëllef vill méi vun de Steieren ofgesat ginn. Elektroautoen, Vëloen a Leasingautoe gi steierlech besser gestallt.  Freeën dierfen sech zousätzlech nach d’Entreprisen, well d’Betribssteier geet vun 21% op 18% erof.

D’Reform kascht de Staat tëschent 373 Milliounen Euro (Berechnung vun der Regierung) an 830 Milliounen Euro (Berechnung vun der Zentralbank) pro Joer.

Wat ass wichteg ?

Dës Reform muss een an de Kontext vun der ganzer Legislaturperiod stellen. Fir d’éischt huet d’Regierung mam Spuerpak a mat der TVA-Erhéijung massiv Efforte vun de Bierger verlaangt an elo gëtt se e klengen Deel vun deem Geld erëm un d’Bierger zréck. Verléierer bei dëser Transaktioun sinn de Sozialstaat an déi sozial méi schwaach Bierger: Si hate vill méi ënnert de Spuermoossnamen ze leiden, kréien awer elo dofir net méi zréck.

Éischter am Géigendeel, déi héich Revenue komme besser ewech, well se déi verschidden nei Abattemente vill méi ausnotze kënnen. Zum Beispill konnt ee virdrun nëmmen 3600 Euro vun de Käschte vun enger Haushaltshëllef ofzéien, mat der Reform sinn et der elo 5400 Euro. An de Genoss vun där Mesure kommen awer natierlech nëmme Leit, déi sech iwwerhaapt eng Haushaltshëllef leeschte kënnen. Ähnlech ass et bei de Mesuren am Beräich vum Logement, wou virun allem d’Proprietaire nei Virdeeler kréien, während d’Locatairen eidel ausginn.

Virun allem awer ännert dës Steierreform näischt un der fundamentaler Ongerechtegkeet vum lëtzebuerger System, nämlech datt Aarbecht vill méi héich besteiert gëtt wéi d’Kapital. Revenuen, déi een zum Beispill aus Aktien oder Obligatioune bezitt, gi vill manner besteiert, wéi Revenuen, déi ee matt senger Aarbecht verdéngt.

Och gi mat dëser Steierreform keng Ureizer geschaf, fir méi eng ecologesch a nohalteg Entwécklung. Déi steierlech Virdeeler fir Elektroautoen oder Vëloe sinn do nëmmen eng winzeg Drëps op e waarme Steen.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Dogéint! Dës Steierreform ännert näischt un der struktureller Ongerechtegkeete vum lëtzebuerger Steiersystem, setzt keng strukturell Akzenter Richtung nohalteg Entwécklung a bréngt eng zousätzlech Entlaaschtung vun de Räichen an den Entreprisen, déi schonn elo vill ze wéineg zum Staatsbudget bäidroen. Et ass – net méi a net manner – eng tournée générale aus reng elektorale Grënn, déi mir onméiglech kënne matdroen.

D’Gesetz gouf ugeholl mat den 32 Stëmme vun der Majoritéit. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen.

PdL 7036 – Reform vun de Gemengefinanzen

Em wat geet et am Gesetzprojet ?

Mat dësem Gesetz gëtt de Finanzéierungsmechanismus vun de Gemenge reforméiert. Betraff sinn déi net affectéiert Finanzmëttel vun de Gemengen, nämlech d’Mëttel aus dem haitege Fonds de dotation communale (finanzéiert vu Lounsteieren a verschiddenen indirekte Steieren) an aus der Gewerbesteier op Betriber. Net betraff vun dëser Reform ass d’Grondsteier an all déi affectéiert finanziell Recetten (Taxen op Waasser an Offall z.B.). D’Gesetz begnügt sech awer mat enger Ëmstrukturéierung vum aktuelle Mechanismus, d’Finanzéierung vun de Gemenge gëtt weider duerch eng Dotatioun aus dem Staatsbudget an duerch d’Gewerbesteier assuréiert. Béi Finanzéierungsquelle ginn awer elo an engem Dëppe regroupéiert, dem Fonds de dotation globale des communes (FDG).

Wat ass wichteg ?

Bei der Gewerbesteier kënnt et awer zu enger Ännerung. An Zukunft kënne Gemenge maximal 35% vun der Gewerbesteier, déi se op hirem Territoire anzéien, behalen, während de Rescht an den neie FDG muss abezuelt ginn. Doduerch kann d’Steierkonkurrenz tëscht de Gemengen ofgeschwächt ginn.

Duerch déi Adaptatioun steet och e méi groussen Undeel vun der Gewerbesteier fir d’Verdeelung tëscht alle Gemengen zur Verfügung. Déi Verdeelung soll an Zukunft och duerch méi kloer a verständleche Critèren erfollegen.

Als problematesch gesi mir an éischter Linn, dass des désquilibre tëscht de Gemengefinanzen an dem Budget vum Staat weider zouhëlt. Dat gëtt en plus duerch d’Steierreform verstäerkt, wëll duerch d’Baisse vun der Lounsteier manner Mëttel un d’Gemenge fléissen. D’Gemenge missten awer grad méi finanziell Mëttele kréie fir de wuessenden Aufgaben (Wunnen, Sozialpolitik, Transport asw.) gerecht ze ginn.

Donieft stelle mir eis d’Fro, ob déi nei Critèren, déi d’Verdeelung tëscht de Gemenge bestëmme soll, duergi fir landesplaneresch Akzenter ze setzen. D’Gemengefinanzreform gëtt ëmgesat nach bevir iwwerhaapt kloer gekläert gouf, wéi d’Land an Zukunft territorial reforméiert soll ginn a wéi d’wirtschaftlech Entwécklung an Zukunft soll ausgesinn. Mir vermëssen hei d’Kohärenz an der Planung!

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Dofir! Obwuel des Reform just den Ufank vun enger méi fundamentaler Reform vun de Gemengefinanze ka sinn, si mir der Meenung, dass se an déi richteg Richtung geet, wëll se d’Steierkompetitioun tëscht de Gemengen ofschwächt an de Gemengen, déi eng aktiv Sozial- a Wunnengspolitik maache respektiv mat méi sozialen Erausfuerderungen, méi Mëttelen zur Verfügung stellt.

D’Gesetz gouf ugeholl mat 34 Stëmmen dofir – dovun zwou vun déi Lénk – bei 26 Géigestëmmen. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn HEI ze fannen.

Demande de mise à l’ordre du Jour de la Commission des Finances et du Budget d’un éventuel paiement pour règlement de la BCEE

Monsieur le Président,

Je vous saurais gré de bien vouloir demander à Monsieur le Président de la Commission des Finances et du Budget de mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de ladite commission un point relatif aux rapports de presse évoquant un paiement pour règlement de la Banque et Caisse d’Epargne (BCEE) en faveur du Land de Rhénanie-Palatinat. Nous vous saurions également gré de bien vouloir demander à Monsieur le Ministre des Finances d’assister à cette réunion.

Selon un article du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, paru dans son édition du 04 octobre, la BCEE aurait accepté d’effectuer un paiement pour règlement à hauteur de 14 millions d’euros à une administration fiscale du Land de Rhénanie-Palatinat dans le cadre d’une investigation judiciaire portant sur complicité à l’évasion fiscale. Etant donné que la BCEE est un Etablissement public autonome, dont le  Conseil d’administration compte en son sein plusieurs représentants de l’Etat, cette information, si elle s’avère véridique, suscite d’importantes interrogations par rapport à une éventuelle coresponsabilité de l’Etat luxembourgeois dans des pratiques présumées illégales.

Ainsi, nous aimerions demander à Monsieur le Ministre de donner de plus amples explications aux membres de la Commission des Finances et du Budget concernant ces rapports de presse et toute autre poursuite judiciaire éventuelle lancée par une administration étrangère à l’encontre de la BCEE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

David Wagner

Député

PdL 6869 – 6874 – Reform vun der Finanzéierung vun de Kulten

Em wat geet et am Gesetzprojet?

Bei dëse 6 Gesetzprojete geet et ëm d’Regelung vun de finanzielle Relatioune vum Staat mat den unerkannte Kierchen : der kathoulescher, anglikanescher, protestantescher, orthodoxer Kierch, der israelitescher a musulmanescher Communautéit.

Wat ass wichteg ?

Déi reliéis Communautéite kréie folgend alljährlech Beträg gesetzlech assuréiert :

–       Kathoulesch Kierch :            6.750.000 €

–       Anglikanesch Kierch :            125.000 €

–       Protestantesch Kierch :             450.000 €

–       Orthodox Kierch :                  285.000 €

–       Musulmanesch Communautéit.:       450.000 €

–       Israelitesch Communautéit.:       315.000 €

Bei der kathoulescher Kierch kënnt derbäi, datt se d’Beträg vun den aktuelle Paschtéier weider kritt (aktuell : iwwer 22 mio€), mee datt all nei Astellung net méi bezuelt gëtt bis de Montant vu 6,75 mio.€ erreecht ass.

D’Kierche mussen elo och hir Konte vun engem Reviseur iwwerpréiwe loossen an e Bilan presentéieren.

Déi reliéis Communautéite kréien des weideren Exemptioune vun Taxen a Steiere beim Kaf vu Gebailechkeeten an och am Aarbechtsrecht (Sonndesaarbecht).

Am Géigenzuch verflichten sech d’reliéis Gemeinschaften zum Anhale vu Mënscherechter a Gesetzer.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt ?

Enthalung! Als Lénk begréisse mer, datt d’Regierung op de Wee geet vun der Trennung vu Kierch a Staat geet. Haaptproblem ass och net d’Tatsaach, datt reliéis Communautéiten eng finanziell Ënnerstëtzung kréien (obwuel eis d’Zommen awer zolidd erschéngen), mee éischter datt déi aktuell Verfassung, déi mam Artikel 106 eng Obligatioun vum Staat virgesäit, fir d’Paschtouer-Paien ze bezuelen, net em- an ofgeännert gëtt. Ouni dës wichteg Ännerung bleift Trennung vu Kierch a Staat Wonschdenken.

D’Gesetz gouf ugeholl mat 32 Jo-Stëmme géint 26 Nee-Stëmmen, bei zwou Enthalunge vun déi Lénk. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn HEI ze fannen.

PdL 6862 – Finanzéierung vun de Rettungsdéngschter

Em wat geet et am Gesetzprojet?

Dëst Gesetz féiert eng nei Steier fir d’Finanzéierung vun de Rettungsdéngschter an, déi – zumindest theoretesch – vun den Assurancë bezuelt soll ginn. Zukünfteg soll all Assureur 3% vum gesamte Montant, deen e mat Assurancen am Beräich vun der responsabilité civile véhiules terrestres automoteurs verdéngt, un de Staat ofginn a sech sou um Finanzement vun de Rettungsdéngschter bedeelegen.

Wat ass wichteg?

Bei dëser neier Steier handelt et sech em eng indirekt Steier, déi op den Ëmsaz vu Versécherungsentreprisë berechent gëtt. Wéi bei indirekte Steieren awer üblech, wäert och des Steier wuel gréisstendeels op de Konsument, an dësem Fall also den Assuré, ofgewälzt ginn. Am Gesetz steet näischt, wat dat verhënnere kéint.

D’Rettungswiesen ass an eisen Aen och e wichtege service public a mir sinn der Meenung, dass des wichteg Servicer integral aus dem Staatsbudget solle bezuelt ginn. Dëse gëtt nämlech aus progressive Steieren a Steieren op Beneficer finanzéiert an huet domat eng ëmverdeelend Wierkung. Mam Virschlag vun der Regierung d’Rettungsdéngschter mat enger indirekter Steier ze finanzéieren, gëtt si déi op Solidaritéit baséierend Iddi vum service public op a féiert eng Aart utilisateur-payeur-Prinzip an.

D’Regierung huet mat der Steierreform, déi 2017 a Kraaft triede soll och eng Reduktioun vun 3% vun der Steier op de Beneficer vun Entreprisen decidéiert. Doduerch bezuelen och Assurancen an Zukunft manner Steieren an d’Staatskeess, Suen also, déi fehle fir ëffentlech Servicer wéi z.B. d’Rettungswiesen, ze finanzéieren.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Dogéint! Wéi beschriwwe sinn déi Lénk der Meenung, dass de Prinzip vum service public beim Rettungswiese mat dësem Gesetz ausgehielegt gëtt an hei eng zousätzlech ongerecht Belaaschtung vun de Konsumente lauert.

D’Gesetz gouf ugeholl mat 32 Jo-Stëmme géint 28 Nee-Stëmmen, dovun zwou vun déi Lénk. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn HEI ze fannen.

Consultation du public dans le cadre du contournement envisagé de Bascharage.

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

L’article 7 de la loi 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires stipule le dépôt d’un dossier de l’étude d’évaluatioun des incidences d’un projet dans les communes potentiellement concernées afin de permettre à leurs résidents de le consulter et de présenter leurs objections et observations aux collèges des bourgmestre et échevins.

Dans le cadre de la consultation publique concernant le contournement envisagé de Bascharage le dossier de l’étude y relative était consultable dans les communes concernées de Sanem, Dippach, Bascharage et Differdange et les habitants des 4 communes pouvaient faire part de leurs observations et objections.

Or, il est venu à ma connaissance que votre ministère a refusé aux responsables de la commune de Sanem de fournir les documents respectifs (4 classeurs volumineux) dans un format digital afin de faciliter leur consultation. Les responsables n’en ont finalement pas tenu compte et scanné les  dossiers pour les publier avec un retard considérable sur leur site pour permettre une consultation grand public.

Dans ce contexte, je voudrais vous poser les questions suivantes:

1)    Est-ce qu’il est vrai que votre ministère a refusé de fournir les documents dans un format digital ?
2)    Est-il en plus vrai que votre ministère n’a pas voulu, dans un premier temps, autoriser la mise en ligne du dossier sur le contournement de Bascharage par les responsables de la commune de Sanem?
3)    Dans l’affirmative pour les questions 1) et 2), quelles en sont les raisons?
4)    Le ministre n’est-il pas d’avis qu’une consultation du public devrait se servir de tous les moyens techniques existants – notamment la publication du dossier sur internet – pour favoriser l’accès des habitants concernés aux documents  soumis à l’avis?

Marc Baum
Député

Gestion financière de la Cour grand-ducale

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés et suite aux articles parus ces derniers jours dans la presse sur la politique de recrutement de la Cour grand-ducale, nous entendons poser les questions suivantes sur la gestion financière de la Cour grand-ducale à Monsieur le Premier Ministre Xavier Bettel et Monsieur le Ministre des Finances Pierre Gramegna:

1. Est-ce que la Cour grand-ducale opère une distinction claire entre la gestion de la dotation financière publique versée dans le cadre du budget de l’Etat d’une part et de la fortune familiale du fidéicommis de la maison Nassau d’autre part ? Si oui, quelles sont les règles précises applicables en la matière ?

2. Est-ce que la Cour grand-ducale respecte la loi sur la comptabilité de l’Etat  en ce qui concerne la gestion de la dotation budgétaire ? La Cour dispose-t-elle d’un contrôleur financier ? Si oui, ce dernier dépend-il de la direction du contrôle financier ou s’agit-il d’un contrôleur autonome interne à la Cour ?

3. MM. le Premier Ministre et le Ministre des Finances peuvent-ils fournir une liste non nominative du personnel de la Cour grand-ducale ? Peuvent-ils indiquer pour chaque poste si cet agent est employé et payé directement par la Cour ou par le biais d’une autre administration étatique (armée, administration des bâtiments publics,…)?

4. Est-ce que le gouvernement entend exercer une influence directe dans la gestion des finances et du personnel de la Cour ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus respectueuses,

David Wagner (Député)

Marc Baum (Député)

Débat sur l’Etat de la Nation.

Dans les discussions sur l’Etat de la Nation déi Lénk a mis l’accent sur les inégalités croissantes et le risque de pauvreté extrêmement élevé au Luxembourg. Une réforme fiscale malavisée et injuste ainsi qu’une inactivité irresponsable au niveau de la politique du logement ne font que renforcer cette évolution.

D’Ried als PDF

Die Lage der Nation aus Sicht einer jungen Frau.

Carole Thoma – Ich werde den Blickwinkel einer jungen Generation auf die Lage der Nation einnehmen. Einer Generation, die, wie ich selber, keinen anderen Premierminister als Jean-Claude Juncker gekannt hat. Einer Generation, die sich nicht einmal vorstellen konnte, eine andere Person als den „Übervater“ der Nation an der Spitze der Regierung zu erleben. Einer Generation, die interessiert verfolgt hat, wie nach einer Reihe von Staatsaffären dann vor 2,5 Jahren sich tatsächlich eine Mehrheit ohne die CSV bildete. Die neue Regierung trat an mit dem Versprechen, „d’Fënsteren grouss opzemaachen“. Ich muss leider angeben, davon noch nichts gespürt zu haben.

Genau wie die CSV davor hat sich die Regierung die Priorität gesetzt, das Triple A an den Kapitalmärkten zu verteidigen. Und genau wie die CSV davor setzt sie auf eine Austeritätspolitik als logische Konsequenz zum Erreichen dieses Ziels. Keine 6 Monate nach Antritt hat die neue Regierung als erste Maßnahme die finanzielle Unterstützung für Studenten enorm gekürzt. Die Politiker der Mehrheitsparteien waren wenig beeindruckt vom größten Streik seit Jahren, bei dem quasi meine ganze Generation auf der Straße für ihr Recht auf Bildung demonstrierte. Und das obwohl immer mehr Leute studieren müssen da das Abitur an Wert verliert und es immer schwieriger wird, eine Lehrstelle zu finden.

Sozialaufbau auf Kosten der jungen Generationen.

Und der Sozialabbau ging munter weiter. Die Familienzulagen wurden eingeschränkt oder ganz abgeschafft, was jungen Leuten in Zeiten von Austerität und einem unsicheren Arbeitsmarkt die Familiengründung enorm erschwert. Man muss auch bedenken dass die geplante Flexibilisierung des „Congé Parental“ allein vom Willen des Arbeitgebers abhängt. Und jetzt soll auch noch das Kindergeld gekürzt werden. Der „Zukunftspak“ der Regierung schafft ironischerweise eine Generation ohne Zukunft.
Denn die Lage der Nation ist die, dass jedes 4. Kind und fast jede zweite Familie mit alleinerziehendem Elternteil im Land mit dem Armutsrisiko leben muss. Dieses Risiko steigt in keinem anderen Mitgliedsstaat der EU so stark an, wie in Luxemburg. Dabei hat die ökonomische Situation der Eltern einen sehr starken Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Ein schlechterer Gesundheitszustand, sowie ein schlechteres schulisches Abschneiden sind nur zwei Konsequenzen, wenn eine Familie in einer schwierigen finanziellen Lage steckt. Grund für diese steigende Armut ist neben der katastrophalen Sozialpolitik der Regierung auch ihre unverständliche Wohnungspolitik. Die Wohnsituation alleine stellt schon für viele junge Familien ein großes Armutsrisiko dar.

Wohnsituation treibt junge Menschen in die Armut

Die Regierung setzt immer noch alternativlos auf den freien Markt als Lösung für die Wohnungsproblematik. Doch es reicht einfach nicht, nur das Angebot zu erhöhen um die Preise zu senken, wenn dieses Angebot nicht bedarfsgerecht ist. Es ist unverständlich, wieso die öffentliche Hand ihre Verantwortung nicht endlich übernimmt und selber baut. Es wird Zeit, dass der Staat aufhört, auf dem internationalen Finanzmarkt mit fragwürdigen Papieren zu spekulieren und anfängt, in einen nachhaltigen Wohnungsbau zu investieren. Es fehlt jedoch nicht nur an bezahlbarem Wohnraum, sondern auch an einer modernen Gesetzgebung für alternative Wohnformen. Während die meisten jungen Leute in anderen Ländern in Wohngemeinschaften leben, fehlt in Luxemburg der legale Rahmen dafür.
Ich bin eine 25-jährige Studentin und stehe kurz vor meinem Abschluss. Wie soll ich mir eine Wohnung leisten ohne zu riskieren, unter die Armutsgrenze zu fallen? Ist es wirklich eine gute Idee, einen zusätzlichen Kredit für den Wohnungskauf aufzunehmen, wenn man bereits während des Studiums einen Schuldenberg angesammelt hat? Oder ist eine übertriebene Miete, welche oft die Hälfte des Einkommens junger Berufsanfänger beansprucht, eine Alternative?

Wir sind in der Hälfte der Legislaturperiode der neuen Mehrheit angekommen. Bis jetzt hat sich das Versprechen von „engem neie Wand“ nicht erfüllt. Die Lage der Nation ist alles andere als rosig. In einer Zeit, in der die sozialen Ungleichheiten immer größer werden und in der die Bevölkerung immer mehr verarmt, reicht es nicht mehr, nur zu lüften. Die Regierung muss endlich die Ärmel hochkrempeln und an die Arbeit gehen.

Carole Thoma, Sprecherin „déi Lénk“

Steierreform: Keng gerecht Ëmverdeelung a Siicht.

 

Tribune libre RTL Radio/Radio 100,7

D’Steierreform déi d’Regierung virgeluecht huet gesäit vir datt de Spëtzesteiersaz eropgesat gëtt vu 40 op 42%. Et hätt een natierlech eendeiteg driwwer kenne goen. Well ab 200.000 Euro d’Joer hält d’Steierprogressioun op.

Eng Erhéijung vum Spëtzesteiersaz ass richteg well déi héier Léin méi zur Keess vun der Allgemengheet bäidroen.

De Problem ass awer deen datt mer elo nëmme vu Besteierung vun de Lounofhängege schwätzen.

Dat richtegt déckt Geld awer, also d’Profitter vum Kapital, dat gëtt net nëmme verschount.

Dat kritt souguer Cadeau’en. Vun 29% op 18% soll d’Kierperschaftssteier erofgoen. Zur Erënnerung : 1986, also 30 Joer hir, louch se nach bei 40%.

Dat wäert der Staatskeess eng hallef Milliard kaschten, Tendenz pro Joer wuessend.

Zanter Jorzéngten, jo, Jorzéngten, behaapt de politesche Milieu et wier gutt fir d’Wirtschaft wann d’Steieren erofgesat ginn. An zanter den 80er Joere kréien d’Betriber ëmmer méi Geschenker gemaach. Wuelverstanen : ech schwätzen elo net vum Coiffeurssalon.

A Wierklechkeet mécht d’Regierung eng Ëmverdeelung INNERHALB vum Salariat.

Andeems awer d’Kierperschaftssteier erofgesat gëtt, kennt et zu kenger Ëmverdeelung tëscht Kapital a Salariat. Am Géigendeel, d’Kapital wäert nach manner zum Staatsbudget bäidroen, mat engem wuessenden Defizit, dee sech an eng Schold wäert verwandelen. Eng Schold déi d’Land vun de Finanzmäert nach méi wäert ofhängeg maachen. Mir kennen d’Geschicht.

An iergend eng Kéier kréie mer gesot mir hätten iwwert eis Verhältnesser geliewt… A da ginn d’Dämone vun de Finanzmäert rosen a fuerdere weider Opfer.

An da kréie mir e weidere Spuerpak – an do kennt der sécher sinn datt esouwuel d’Regierungsparteie wéi och CSV an ADR do matmaache wäerten.

D’Kapital gëtt an Europa zanter Jorzéngte vun de Steiere befreit. An dann ?

Geet et der Gesellschaft besser ? Sinn d’Léin eropgaangen ? Nee, si stagnéieren. Awer net d’Profitter, well déi ginn erop.

Ginn et méi sécher et qualitativ Aarbechtsplazen ? Neen, déi ginn ëmmer méi prekär, zemools déi Jonk sinn ëmmer méi vu Kuerzzäitverträg betraff, déi et engem onméiglech maachen d’Liewen e bëssen z’organiséieren.

A Wierklechkeet ass d’Situatioun déi heiten : Multi’en an Oligarche vun Industrie a Finanzwelt bastelen sech eng Welt wou se sech ëmmer méi vu Steiere befreien, Kapital unhäufen an domadder hir ökonomesch a politesch Muecht.

An dat ass eng geféierlech Perspektiv.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe