PdL 7317 – Registre des bénéficiaires effectifs

Ëm wat geet et ?

Mat dësem Projet de Loi gëtt e Register gegrënnt – ähnlech wéi de Registre de Commerce – deen d’Informatioune sammelt an zur Verfügung stellt iwwert d’Bénéficiaires effectifs vun all Societéit (déi Persounen, deenen d’Societéit am Endeffekt gehéiert an déi d’Gewënner asträichen). All Societéit muss deem neie Register d’Identitéit (Numm, Gebuertsdatum, Adress) vun alle Persoune matdeelen, déi op mannst 25% vun de Parten hunn. Och wéi een Undeel se un der Societéit hunn, muss matgedeelt ginn.

Dëse Registre des bénéficiaires ass Deel vun den EU-Bestëmmunge beim Kampf géint d’Geldwäsch an d’Terrorismusfinanzéierung. Et ass also keng national Initiative, mee d’Ëmsetzung vun enger EU-Direktiv déi fir Lëtzebuerg verbindlech ass. Domadder soll verhënnert ginn, datt Krimineller oder Terroristen hir Identitéit hannert Firmekonstruktioune kënne verstoppen. Et geet awer och drëms, de Kampf géint d’Steierhannerzéiung ze verstäerken, well dobäi oft op Scheinfirmen zréck gegraff gëtt .

Dës Informatioune sollen souwuel fir all Administratioun, wéi och fir de Public fräi zougänglech sinn. D’Direktiv Anti-Blanchiment 4 vun 2015 hat en Accès virgesi fir d’Administratiounen an just e ganz restriktiven Accès fir de Public. Dëss éischt Versioun hàtt spéitstens misste bis de Juni 2017 stoen, ass awer vu lëtzebuerg nie ëmgesat ginn. Mat der Direktiv Anti-Blanchiment 5 vun 2018 ass dunn décidéiert ginn, datt all Mënsch Zougank zu dësen Informatioune kritt an et ass dann och dës zweet méi oppe Versioun, déi mam PdL 7317 ëmgesat gëtt.

Wat ass wichteg ?

Dat Persoune kënnen hir Identitéit hannert Scheinfirmen a Firmekonstrukter verstoppe fir kriminell Aktivitéiten ze verschleieren ass e grousse Problem, well domadder d’Geldwäsch, d’Steierhannerzéiung an d’Finanzéierung vun terroristeschen Aktivitéite eréischt méiglech gëtt. Duerch dëse Register kënnt elo e Minimum un Transparenz an de Finanzsystem, deen de Mëssbrauch vu Firmekonstrukter soll aschränken.

Datt de Publik Zougank zu dësen Informatioune kritt ass e wesentlecht Element. Doduercher kënne Journalisten oder ONGen eege Nofuerschunge maachen, awer och all eenzele Bierger. Doduercher entsteet eng zousätzlech Kontroll. Nieft de kriminellen Aktivitéiten an der Steierhannerzéiung, kéinten esou och Interessekonflikter z.B. vu Politiker opgedeckt ginn.

Déi genee Modalitéiten, wéi een Zougank zu dësen Informatioune kritt (Inscriptioun, Fraisen, etc.) sinn net am Gesetz spezifiéiert, mä ginn duerch e Reglement Grand-Ducal definéiert. Virgesi sinn och Ausnamereegelungen, déi et engem Benéficiaire effectif erlaben, den Zougank op seng Informatiounen ze blockéieren. Wéi oppen a wéi effektiv dëse Register schlussendlech wäert sinn, muss sech also nach eraus stellen.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Dofir! Fir eis ass d’Transparenz vum Finanzsystem eng ganz wichteg Viraussetzung fir kriminell Aktivitéiten a Steierhannerzéiung anzeschränken. Och wann déi aktuell EU-Bestëmmungen an dësem Beräich nach ëmmer Lücken opweisen, ass dëse Projet de Loi eng wichteg Etapp an déi richteg Richtung. Mir begréissen dobäi och ausdrécklech, datt de Publik Zougank op déi Informatioune kritt.

D’Gesetz ass ugeholl ginn mat 35 Jo-Stëmmen (déi Lénk, DP, LSAP, déi Gréng, Piraten), 21 Enthalungen (CSV) an 4 Nee-Stëmmen (ADR).

L’environnement est une priorité sociale

Zu Gast am Land

A entendre les partis gouvernementaux, l’on pourrait presque croire que le Luxembourg est un pays de cocagne ou tout irait pour le mieux. Le ministre de l’Economie, dans sa logique purement comptable, se félicite de la croissance du PIB, ignorant que celle-ci peut également se faire au détriment de la population.

Plus primaire encore, le ministre des Finances est aux anges lorsque les agences de notation octroyent à nouveau au Luxembourg le fameux “triple A”, la bonne note que les marchés financiers attribuent aux élèves obéissants. Ce qui n’a rien de rassurant.

Pourtant, tout n’est pas “am Botter” et presque personne ne semble s’en émouvoir. A la confusion nauséabonde entre “croissance” et le danger supposé d’une invasion étrangère entretenue par certains milieux aux discours alarmistes sur la disparition de la langue luxembourgeoise qui ne s’est pourtant jamais aussi bien portée, les problèmes fondamentaux et réels ne sont pas ou peu abordés par les milieux dirigeants.

Il y a pourtant à faire: malgré (ou à cause de?) notre PIB ou notre “AAA”, le risque de pauvreté ne cesse d’augmenter, atteignant désormais les 16%. Malgré (ou à cause de?) notre PIB ou notre “AAA”, le salaire mininum se situe en-dessous du seuil de pauvreté. Malgré (ou à cause de?) notre PIB ou notre “AAA”, trouver un logement décent à un prix abordable est devenu un parcours du combattant. Nous pourrions poursuivre la liste.

Il y a des solutions à cette crise et elle réside dans le renversement de la logique libérale: il faut redistribuer les richesses en augmentant les salaires (alors que la productivité augmente!) et en réduisant le temps de travail, il faut renforcer les droits des salarié-e-s et il faut mettre un terme à l’autorégulation par le marché de la politique du logement.

A la crise sociale très réelle s’ajoute la crise écologique qui ne relève plus de l’anticipation, mais dont les conséquences se font désormais ressentir, y compris au Luxembourg: dépérissements des sols, sécheresse (qui fait croître les prix des fourrages pour l’agriculture), inondations, incendies…

Les conséquences néfastes aussi bien de la crise sociale que de la crise écologique relèvent toutes du même système économique et productif.

La logique est implacable: a) ce sont les plus riches qui sont le plus responsables des déréglements écologiques (au niveau planétaire entre les nations et au sein des nations entre les classes sociales); b) ce sont les moins riches qui souffrent le plus des conséquences de la crise écologique; c) les remèdes contre la crise écologique ne doivent pas se faire au détriment des moins riches.

Ce que nous avançons a d’ailleurs été confirmé dans une étude d’Oxfam datant de 2015 ainsi qu’une étude de Thomas Piketty et Lucas Chancel parue en 2015.

S’il existe donc un lien causal entre un système accaparateur de richesses issues du travail et de la nature, les solutions sont toutes aussi causales.

On peut déjà agir en se fixant des objectifs clairs et précis: 20% de la surface agricole devrait être cultivée de manière biologique jusqu’en 2025 et mettre en place un mix énergétique de 100% jusqu’en 2050. Même dans la politique du logement, une Société publique de l’Habitat pourrait prendre en main l’assainissement énergétique des logements.  D’autres exemples pourraient s’y ajouter.

S’il faut encourager toutes les initiatives globales allant dans ce sens, cela ne nous exonère pas pour autant, au contraire, d’agir là où nous sommes, c’est-à-dire au Luxembourg.

David Wagner
Député de déi Lénk

Kapitalakommes méi besteieren: Méi Steiergerechtegkeet fir eng gemeinsam Zukunft.

“Stell der vir du schaffs an enger décker Entreprise. Du hues studéiert, dech dru ginn, du bass an der Hierarchie eropgeklommen an elo am mëttlere Management ukomm. Du hues eng schéi Paie. Du bezils déng Steieren, bass och der Meenung, dass et net ze vill ass, dass du genuch Suen hues an een Deel vun dengem Revenu muss ofginn un de Staat. Déng zwee Kanner ginn an d’Grondschoul a Mëttes an d’Maison relais. Déi ëffentlech Offer ass dir an denger Famill wichteg, du weess dat, obwuel se misst verbessert ginn. Wat dech awer rose mécht, sinn déi Leit an denger Entreprise, déi an der Hierarchie nach méi héich geklomme sinn, déi vill méi Revenu hu wéi’s du, mee dofir awer net méi Steiere bezuele mussen. Sie kréien nämlech een Deel vun hirer Paie als Stock-Options an dorop gi bekanntlech sou gutt ewéi guer keng Steieren opgehuewen, eng Sauerei”.

Steiergerechtegkeet heescht, datt een dee vu sengem Salaire lieft, genee esou besteiert gëtt, wéi een deen dee selwechte Revenu mat Aktien oder Obligatioune verdéngt. Dat ass awer hei zu Lëtzebuerg net de Fall. Akommes aus Kapital gëtt no enger Berechnung vun der CSL[1]  bis zu 5 Mol manner besteiert, wéi Akommes aus Aarbecht.

Dëst ass méiglech wéinst enger ganzer Rei vu Steiernischen. Dividende sinn zu 50% steierfräi (ginn zu 50% net als Akommes ugesinn), op Zënse gëtt just 20% Quellesteier erhuewen (amplaz dat de jeeweilege Steiersaz gëllt, z.B. de Spëtzesteiersaz vun 42%). Wie sech e spezialiséierte Steierberoder leescht, ka säi reelle Steiertaux nach weider radikal senken duerch Schachtel- a Scheinkonstruktiounen mam Ausland. Fiert een zum Beispill iwwert ee Land, mat deem Lëtzebuerg en Duebelbesteierungsofkommes huet, kënnen d’Dividende komplett steierfräi sinn a guer keng Quellesteier méi op Zënsen ufalen.

Awer och hei am Land kann een iwwer komplizéiert Konstruktioune fueren, fir Steieren ze spueren. Bei de grousse Promoteuren hei am Land sinn zum Beispill FIS-Investmentfonge (Fonds d’Investissement Spécialisé) ganz beléift, déi just zougänglech si fir Leit, déi mindestens 125.000 Euro investéieren. Strukturéiert ee seng Geschäfter iwwert esou ee FIS, dann ass d’Plus-value komplett steierfräi. Donieft ass och d’Plus-Value vu Finanzpabéiere komplett steierfräi, déi ee méi wéi 6 Méint hält. D’Bankgeheimnis suergt doriwwer eraus dofir, datt d’Steieramt eventuell Fraude net kann opdecken. Dëst si just e puer vun de Privilegien, déi d’Kapital zu Lëtzebuerg huet, et gi nach vill anerer.

Kee Wonner, datt d’Scheier tëschent aarm a räich stänneg weider ausernee geet. Doriwwer eraus feelen dem Staat wichteg Recette fir onst Land op d’Zukunft vir ze bereeden. Eng Erhéijung vun de Kapitalsteieren géif et erméiglechen, eise Sozialsystem ze stäerken, den ëffentlechen Transport auszebauen an endlech d’Energietransitioun unzegoen.

déi Lénk wëllen dës Ongerechtegkeet ugoen an d’Besteierung vum Kapitalakommes schrëttweis ugläichen un d’Besteierung vun der Aarbecht.

http://2018.dei-lenk.lu/

Mir wëllen dofir ënnert anerem:

– D’Steierbefreiung vu 50%  op den Dividenden ofschafen;

– D’Steierbefreiung bei de FIS-Investmentfongen ofschafen;

– D’Plus-value bei Finanzpabéieren, déi ee méi wéi 6 Méint hält, erëm besteieren;

– All d’Duebelbesteierungsofkommes eenzel op de Leescht huelen;

– Aner schiedlech Steiernischen ofschafen, wéi zum Beispill d’Stock-Options.

[1]     https://www.csl.lu/de/pages-economiques/inegalites/comment-les-inegalites-fiscales-renforcent-elles-les-inegalites-de-revenus-et-de-patrimoine

Et ass héich Zäit fir aner Politik! Ried vum Marc Baum iwwer den Etat de la Nation

Déi ganz Ried als PDF

De Premierminister Xavier Bettel (DP) huet a senger Ried iwwer d’Lag vun der Natioun e ganz onvollstännege Bilan vun der LSAP-DP-déi gréng Regierung gezunn, deen eppes däitlech gemaach huet: Des Regierung ass um sozialen Ae blann. déi Lénk zéien de richtege Bilan vun der Regierungsaarbecht.

Wat ass de Bilan vun dëser Regierung?

D’sozial Ongläichheeten si weider geklommen. Den Undeel vun de Léin um geschafene Räichtum geet weider zréck. D’Leit déi schaffen, kréien also ëmmer manner vun dem iwwer hire Loun zréck, wat se produzéiert hunn. Déi Leit, déi anerer fir sech schaffe loossen, kréien dogéint ëmmer méi. Zanter der Wirtschaftskris sinn d’Léin – besonnesch déi ënnescht Léin – quasi guer net méi eropgaangen, d’Kafkraaft ass stoe bliwwen. Des Regierung an hir Virgängerin hunn d’politesch Verantwortung dofir. Sie hunn de Mindestloun net eropgesat an duerch Spuermoossnamen an Indexmanipulatioune vill Leit un den Existenzminimum gedriwwen. Am gläichen Zäitraum gouf eng Steierreform ëmgesat, vun där virun allem Räicher profitéiere konnten. D’Besteierung op Kapitalgewënner gouf deelweis och reduzéiert.

D’Aarmut ass sou héich wéi nach ni. Iwwer 100.000 Mënschen zu Lëtzebuerg hu Problemer all Mount iwwer d’Ronnen ze kommen. Vun deene Leit déi schaffe ginn, geet bei engem vun 9 mat d’Paie net duer, fir dat néidegst fir en anstännegt Liewen ze kafen. Besonnesch Frae sinn dovunner betraff, wëll sie méi oft fir de Mindestloun schaffe ginn. Och hei huet de Spuerpak vun 2014 säint dozou bäigedroen.

D’Aarmut gëtt ëmmer schlëmmer, de Chômage bleift héich. Vill Leit rutschen ëmmer méi an d’Aarmut of a kréie keng Chance méi fir sech z’erkrabbelen. Mat 16.000 bleift d’Zuel vun de Leit am Chômage weider héich, Perspektive kréien der vill vun de Betraffenen net gebueden. Sie rëtschen an den RMG a faassen oft net méi Fouss. D’Reform vum RMG (REVIS), déi d’Regierung aktuell duerch d’Parlament boxe wëll, riskéiert de Problem ze verschlëmmeren. Et geet an éischter Linn drëm, d’Leit ze bestrofe fir hir sozial Situatioun, ëmmer manner fir hinne wierklech ze hëllefen.

D’Logementspolitik ass eng Katastroph. D’Regierung ass wéi hir Virgängerinne schonn der Verantwortung am Logement net gewuess. Et feelen dausende Wunnengen, d’Präisser an d’Loyeren explodéieren, Stéit mat klengen a mëttleren Akommes ouni Ierfschaft oder Patrimoine briechen ënnert der finanzieller Laascht zesummen. Wierklech sérieux Initiativë gouf et vun der Regierung net, héchstens Gepléischters, dat meeschtendeels am Interesse vun Immobiliëspekulanten a Promoteuren ass. Déi vill Virschléi vun déi Lénk huet d’Regierung dobäi ignoréiert.

Steierpolitik gouf weider am Interesse vun de wéinege Räiche gemaach. Mat der Steierreform huet sech den Trend vun der méi staarker Besteierung vun der Aarbecht par rapport zum Kapital verfestegt. Nieft den Ongerechtegkeeten, déi souwisou scho bestanen hunn (Dividenden op Aktien an Obligatioune sinn zu 50% steierfräi, Plus-value op Finanztitelen ass deelweis ganz steierfräi) huet d’Regierung d’Besteierung vu Betribsgrënner weider erofgesat an ausserdeem och d’Steieren op der Plus-Value bei Immobiliëverkeef drastesch reduzéiert. D’Konsequenze vun dëser Politik kann een einfach zesummefaassen: Et profitéieren déi wéineg op Käschte vun de Villen.

Schiedlech Nische goufe weider entwéckelt, d’Wirtschaft steet net op séchere Féiss. Bestoend Nische wéi d’Méiglechkeet vu Multinationalen iwwer d’lëtzebuergesch Finanzplaz keng Steieren op hiren enorme Gewënner ze bezuelen oder den Tanktourismus besti weider. D’Regierung schafft tatkräfteg Hand an Hand mat der Finanzplaz fir ëmmer weider Steiertrickerseien z’erméiglechen. Donieft huet des Regierung awer och nei Nischen opgemaach: de Spacemining an d’Rüstungsindustrie. Sie droen dozou bäi, dass Lëtzebuerg ëmmer méi e schlechte Ruff krit an eis Ekonomie ëmmer manner op nohaltegen Aktivitéite baséiert.

De Wuesstem gëtt net am Interesse vun de Leit organiséiert. D’Landesplanung ass och ënnert dëser Regierung en eenzege Chaos bliwwen. Ob bei der ekonomescher Entwécklung, dem Ëmweltschutz, der Mobilitéit oder dem Logement, déi zentral Enjeu’en ass se net ugaangen. D’Regierung stécht de Kapp an de Sand a léisst dem Wirtschaftswuesstem fräie Laf. Sou gëtt d’Land ëmmer méi vu Privatinteresse geplangt, d’Leit musse mat de Konsequenze liewen: Stau, Wunnengskris, Zersiidlung a Belaaschtunge fir d’Ëmwelt an d’Gesondheet.

Klimapolitik an Energietransitioun si weider net prioritär. No der COP21 konnt een sech eigentlech eng méi konsequent Klimapolitik vun dëser Regierung mat grénger Bedeelegung erwaarden. Mee dem war net esou. Bei kengem wichtege Pilier fir de Klimaschutz, ob beim Tanktourismus, der Ausriichtung vun der Landwirtschaft, dem Ausbau vun den erneierbaren Energien oder der energetescher Sanéierung vu Wunnhaiser ass d’Regierung e Schrëtt no virgaangen. Sou si weider 5 Joer vergaangen. Dat ass onverantwortlech.

D’Land brauch nei Perspektive fir d’Zukunft

Dëst Land steet op enger Kräizung, a mer mussen eis decidéieren, wou mer hin wëllen: entweder mer maache weider esou, wéi bis elo, mat all deene Konsequenzen, déi mer elo scho gesinn oder mer orientéieren eis ëm a maachen domadder nei Perspektiven op.

Einfach weidermaache wéi bis elo géif bedeiten: eng Minoritéit beräichert sech op Käschte vun deene Villen hei am Land, gedriwwe vun enger schifer Wuesstemsdynamik, där mer wéi den Zauberlehrling hannendrun lafen an net nokommen. En Wirtschaftsmodell, deen op Steiertricksereie berout, fundamental ongerecht ass a vun deem ëmmer manner Leit hei am Land eppes hunn. Ënnert deem sengem Drock, d’Wunnengspräisser an d’astronomescht klammen, an d’sozial Segregatioun zu Lëtzebuerg ëmmer méi grouss gëtt. An deen eis an der internationaler Ëffentlechkeet ëmmer nees erëm wéi Schmuddelkanner am Eck stoe léisst.

déi Lénk wëllen net esou weiderfueren. D’Land brauch Verännerungen.

D’Ekonomie muss erëm de Mënschen déngen an net ëmgedréint.

D’Leit mussen erëm vun hirer Aarbecht liewe kënnen an net permanent an Angscht virun der Aarmut liewe mussen.

D’Wunnenge mussen erëm fir jidderee bezuelbar sinn, d’Präisser an d’Loyeren dierfen net zu sozialer Ausgrenzung a Veraarmung féieren.

Eise Schoulsystem muss déi sozial Ënnerscheeder tëscht de Kanner méi kléng maachen amplaz se ze verstäerken.

Jonker musse wierklech Perspektiven hunn fir hir Dreem, Wënsch an Hoffnunge kënnen ze erfëllen.

Eis natierlech Liewensgrondlage musse geschützt a kultivéiert ginn, anstatt se um Altor vum Wuesstem an der Kompetitivitéit z’afferen.

Eeler Leit mussen de Respekt an déi Platz an der Gesellschaft kréien, déi se verdéngt hunn.

Fräiheet, Gläichheet a Solidaritéit mussen d’Fundament vun eiser Gesellschaft sinn.

Mir mengen, datt et sech lount, fir des Iddien ze schaffen. Mee duerfir brauche mer en Ëmdenken. Mee virun allem brauchen duerfir eng aner Politik!

LuxFiles: alles wie gehabt!

Die sogenannten « LuxFiles » bestätigen ein offenes Geheimnis: Die Steuertricksereien auf dem luxemburgischen Finanzplatz gehen, allen Aussagen der Regierung zum Trotz, munter weiter. Letztendlich verlieren dabei alle Bürger in Europa.

Die Enthüllungen der belgischen Journalisten bestätigen die Einschätzung von déi Lénk, dass sich an der grundlegenden Ausrichtung des luxemburgischen Finanzplatzes nicht viel geändert hat. Immer noch besteht ein guter Teil des Geschäftsmodells darin, Millionären oder großen Konzernen dabei behilflich zu sein, Steuern zu vermeiden.

Was dieses Geschäftsfeld tatsächlich an Einnahmen für den luxemburgischen Staat bringt, bleibt weiterhin unklar, da das Zahlenmaterial dafür von der Regierung unter Verschluss gehalten wird. Sicher ist jedoch, dass dabei in anderen Ländern ein Schaden in Milliardenhöhe entsteht.

Der luxemburgische Finanzplatz ist nicht der einzige Akteur im System der Steueroptimierung, auch andere Länder (unter anderem auch Belgien) sind daran aktiv beteiligt. Dies entbindet die luxemburgische Regierung aber nicht von ihrer Verantwortung. Denn am Ende dieser Entwicklung des gegenseitigen Unterbietens in Steuerfragen ist eine Zukunft absehbar, in der Millionäre und große Konzerne überhaupt keine Abgaben mehr leisten. Mit schwerwiegenden Folgen für die einzelnen Staatshaushalte und damit für alle Bürgerinnen und Bürger.

David Wagner, Abgeordneter von déi Lénk, sagt dazu: “Indem die Regierung nicht resolut gegen diese Praktiken vorgeht, arbeitet sie im Interesse der Superreichen und der multinationalen Konzerne und heizt den europäischen Steuerdumping weiter an. Damit muss endlich Schluss sein.”

Question parlementaire ” IP- BOX “

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget.

Lors de votre intervention le 22 mars 2018 à la Chambre des Députés, suivant le débat sur le projet de loi N°7163 concernant le régime fiscal de la propriété intellectuelle, vous avez notamment prononcé la phrase suivante :

« Den Text berout op deem Prinzip vum Nexus, dat heescht, datt haut, an deene neie Regimen, déi speziell a gënschteg Besteierung nëmmen da méiglech ass, wann d’Recherche et Développement wirklech am Land selwer gemaach gëtt. Dat ass jo un sech eng gutt Noricht, well dat hescht jo, datt dann d’Aktivitéiten an eisem eegene Land sinn. »

Il s’agit là d’un argument clé avancé par Monsieur le Ministre (et d’ailleurs également par certains orateurs de la majorité gouvernementale) pour justifier l’introduction de ce nouveau régime fiscal préférentiel très favorable aux entreprises (communément appelé « IP-Box »), au motif qu’il servira essentiellement à promouvoir la recherche et le développement privé au Luxembourg.

Or, ayant des difficultés à retracer le bien-fondé de votre affirmation, telle qu’elle est citée ci-dessus, nous partageons plutôt l’opinion de la juriste Dr. Paloma Schwarz Martinez, experte en droit fiscal international et promue à l’Université du Luxembourg, qui écrit notamment dans un article dédié au nouveau régime préférentiel luxembourgeois : « The R&D activity does not have to be carried out within Luxembourg (otherwise it would be contrary to the EU fundamental freedoms). It is therefore debatable to what extent the IP box will contribute to more R&D in Luxembourg[1]. »

Ainsi, l’article 1 du projet de loi N°7163, qui modifie le point 3 de l’article 50ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dit clairement que les dépenses éligibles, qui entrent dans le calcul du traitement fiscal préférentiel, peuvent également provenir d’un établissement non-lié « situé dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) ».

Nous en concluons que les dépenses en recherche et développement ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées sur le territoire du Luxembourg pour pouvoir bénéficier du traitement fiscal préférentiel, ce qui est en contradiction avec les affirmations de Monsieur le Ministre.

D’ailleurs, l’approche du lien modifié (“nexus approach” en anglais) de l’OCDE, cité par Monsieur le Ministre, ne contient pas de lien obligatoire entre les dépenses éligibles et la juridiction dans laquelle a eu lieu la Recherche et le Développement. Le paragraphe 49 du Chapitre 4 du Rapport final sur l’Action 5 du Plan d’Action sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice (cité par les auteurs du projet de loi dans le Commentaire des articles) précise notamment que: „L’approche du lien autoriserait l’éligibilité de toutes les dépenses éligibles au titre d’activités effectuées par des parties non liées (qu’elles se trouvent ou non dans la juridiction) […]“.

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

1) Est-ce que Monsieur le Ministre maintient son affirmation prononcée le 22 mars 2018 à la Chambre des Députés, telle qu’elle est citée ci-dessus ?

2) Si oui, pouvez-vous nous fournir les explications juridiques nécessaires pour comprendre le bien-fondé de votre affirmation ?

3) Si non, êtes-vous prêt à redresser votre affirmation devant la Chambre des Députés, respectivement à amender le régime préférentiel susmentionné de manière à le rendre en accord avec votre affirmation ?

4) N’êtes-vous pas d’avis que votre affirmation, prononcée quelques minutes avant le vote sur ledit projet de loi, a pu avoir une influence significative sur le résultat de ce vote ?

[1] https://mnetax.com/luxembourg-unveils-new-ip-tax-incentive-22905

Déi nei Patentbox: Eng “arme de défiscalisation massive”

Ëm wat geet et?

Eng Patentbox ass e generéise Steierregimm fir Entreprisen, deen et hinnen ënnert anerem erlaabt, 80% vun de Revenuen aus Patenter steierlech ofzesetzen. An der Vergaangenheet ass déi Lëtzebuerger Patentbox massiv vun de Multinationale benotzt ginn, fir mat Hëllef vu komplizéierte Montagë Steieren a Milliardenhéicht ze vermeiden. No dem Luxleaks-Skandal huet se missten op massiven Drock vun deenen aneren EU-Länner ofgeschaaft ginn.

Mat dem Projet de Loi 7163 gëtt elo eng nei Versioun vun der Patentbox agefouert, déi zwar konform ass mat neien internationale Reegelungen (an dofir och méi restriktiv ass), déi awer trotzdeem potentiell Abus’en net ausschléisst.

Wat ass wichteg bei dësem Gesetz?

Déi nei Patentbox ass zwar konform mat den internationale Reegelungen, mä dat ass keng Garantie, datt se net méi fir d’Steiervermeidung mëssbraucht ka ginn. Eng global Consultingfirma, déi an deem Domaine täteg ass, seet dozou: „Plus contraignant que l’ancien régime, ce projet de loi (s’il est adopté) offrera sans doute de nouvelles opportunités aux contribuables [les entreprises] en matière de structuration des activités de Recherche et de Développement à travers le Luxembourg“.

Wuel gemierkt: „à travers le Luxembourg“ a net „au Luxembourg“. Dobäi kënnt, datt dëst Gesetz de Steierdumping an Europa weider undreift.

Datt déi Patentbox géif déi privat Fuerschung an d’Entwécklung hei am Land undreiwen, sou wéi vun der Regierung behaapt, ass beschtefalls Wonschdenken. Well bei deene Steiervergënschtegunge muss d’Fuerschung net zwéngend hei am Land stattfannen, och Fuerschung aus dem Ausland kann dovunner profitéieren. Doriwwer eraus gëtt et guer keng Unhaltspunkten, datt eng Patentbox iwwerhaapt d’Fuerschung erhéicht. 2008, wou mer déi éischt Patentbox hei zu Lëtzebuerg agefouert hunn, louch déi privat Recherche bei 1,28% vum PIB. Sechs Joer méi spéit, 2014, louch se just nach bei 0,66%, huet sech also praktesch halbéiert.

Wat bleift ass also virun allem e risege Steier-Cadeau un déi grouss Entreprise mat de Sue vum Lëtzebuerger Steierzueler, dee schwéier ze bezifferen ass. De Steierverloscht gëtt vun der Regierung op 50 Millioune pro Joer geschat, de Conseil économique et social huet an der Vergaangenheet vun 250 Millioune pro Joer geschwat. Zum Verglach: de gratis ëffentlechen Transport fir jiddereen, deen déi Lénk fuerderen, géif ronn 30 Millioune pro Joer kaschten.

Wéi hu mir gestëmmt?

Dogéint! An deenen 10 Joer säit der Finanzkris, wärend deene knallhaart Austeritéitsprogrammer a ganz Europa, an och hei zu Lëtzebuerg, duerchgeboxt gi sinn, konnten d’Multinationalen hir Steierlaascht ëm 9 Prozent erofsetzen. An dat genee wéinst esou Gesetzer wéi dësem. D’Gesetz ass mat de Stëmme vun DP, LSAP, déi Gréng an ADR ugeholl ginn. D’CSV huet sech enthalen, well et hir d’Steiererliichterunge net wäit genuch ginn.

Question parlementaire: Procédure en matière de législation fiscale

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances.

Dans l’édition du 28 juillet 2017 du “Land”, un ancien directeur général de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) accorde un entretien à cet hebdomadaire.

Répondant à une question relative au processus législatif en matière de législation fiscale (Question du journaliste: “La législation financière naît donc d’un processus informel et très hybride?”), le haut fonctionnaire en retraite déclare: “Ce que je ne trouve vraiment pas bien, c’est que le ministère des Finances fasse écrire des projets de loi par des études d’avocats ou des firmes d’audit. Au cours des dernières années, cette pratique s’est malheureusement répandue.”

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances:

1) Monsieur le Ministre peut-il confirmer cette affirmation?

2) Si oui, peut-il indiquer quels projets de loi adoptés ou en cours ont été entièrement ou partiellement rédigés par des études d’avocats ou des firmes d’audit?

3) Toujours dans l’affirmative, Monsieur le Ministre peut-il donner les raisons d’une telle externalisation du travail législatif?

4) Monsieur le Ministre estime-t-il qu’une telle pratique est justifiable et justifiée? Ne pense-t-il pas qu’elle est nuisible à l’intérêt général dans le sens qu’elle permet à un secteur déterminé d’influencer grandement la législation dans le sens de ses intérêts particuliers?

5) Toujours dans l’affirmative, Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu’il faudrait mettre un terme à cette pratique?

Avec mes salutations respectueuses,

David Wagner

Député

Dunkelkammer Staatsrat

Medienberichten zufolge soll Alain Kinsch der Autor des Gutachtens des Staatsrats zur Steuerreform sein. Der selbe Alain Kinsch, der Managing Partner bei EY ist, einem der berüchtigten “Big 4” Beraterunternehmen. Kein Wunder also, dass das Gutachten in erster Linie aus Sicht der Unternehmen verfasst wurde.

Unser Anliegen, den Vorsitzenden des Staatsrats in den Finanzausschuss einzuladen, wurde aus institutionellen Bedenken abgelehnt. Das müssen wir respektieren. Wir geben jedoch zu bedenken, dass die Kontrolle des Deontologie-Kodexes nicht gewährleistet ist.

Es wird deutlich, dass der geltende Verhaltenskodex des Staatsrats nicht ausreicht, um zu garantieren, dass diese Institution unabhängig von den Interessen multinationaler Unternehmen ist. Es gilt nun, systematisch aufzuarbeiten, wer welche Gutachten verfasst hat und dabei ein besonderes Augenmerk darauf zu haben, ob und inwiefern dabei Vorschläge und Analysen die geschäftlichen Interessen der jeweiligen Autor*innen betroffen haben. Insgesamt muss der Staatsrat wenigstens soweit umgestaltet werden, dass aus ihm endlich eine transparente und demokratischer Kontrolle unterstehende Institution wird.

Für déi Lénk ist dieser Fall aber nicht nur auf eine intransparente Institution beschränkt, sondern vielmehr ein Symptom der in Luxemburg vorherrschenden finanziellen Interessen- und Klientelpolitik auch innerhalb vieler staatlicher Institutionen, deren erschreckende Ausmaße vielen erst jetzt klar werden. Dem wollen wir entgegenwirken – mit mehr politischer Verantwortung, mehr Mitbestimmung und mehr Transparenz.

Demande de mise à l’ordre du Jour de la Commission des Finances et du Budget d’un éventuel paiement pour règlement de la BCEE

Monsieur le Président,

Je vous saurais gré de bien vouloir demander à Monsieur le Président de la Commission des Finances et du Budget de mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de ladite commission un point relatif aux rapports de presse évoquant un paiement pour règlement de la Banque et Caisse d’Epargne (BCEE) en faveur du Land de Rhénanie-Palatinat. Nous vous saurions également gré de bien vouloir demander à Monsieur le Ministre des Finances d’assister à cette réunion.

Selon un article du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, paru dans son édition du 04 octobre, la BCEE aurait accepté d’effectuer un paiement pour règlement à hauteur de 14 millions d’euros à une administration fiscale du Land de Rhénanie-Palatinat dans le cadre d’une investigation judiciaire portant sur complicité à l’évasion fiscale. Etant donné que la BCEE est un Etablissement public autonome, dont le  Conseil d’administration compte en son sein plusieurs représentants de l’Etat, cette information, si elle s’avère véridique, suscite d’importantes interrogations par rapport à une éventuelle coresponsabilité de l’Etat luxembourgeois dans des pratiques présumées illégales.

Ainsi, nous aimerions demander à Monsieur le Ministre de donner de plus amples explications aux membres de la Commission des Finances et du Budget concernant ces rapports de presse et toute autre poursuite judiciaire éventuelle lancée par une administration étrangère à l’encontre de la BCEE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

David Wagner

Député

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe