Eis néi Sektioun zu Miersch / Notre nouvelle section à Mersch

Zënter dem 5. Juli ka Miersch eng néi Sektioun an der politescher Landschaft begréissen, déi Lénk Miersch huet sech gegrënnt ! Déi néi Membren, ënnert anerem de Pace Catena,  de Serge Tonnar an de Jérôme Jaminet, zesumme mam Co-Spriecher vun déi Lénk, dem Gary Diderich, hunn sech op enger oppener Versammlung virgestallt.

 Am Gespréich an dem Austausch mat den Bierger*inne vu Miersch hunn si hier Campagne « Ech wënsche mir fir Miersch… » gestart. D’Ziel soll et sinn d’Impressiounen, d’Wënsch, d’Ängschten an d’Ännerungsvirschléi vun hire Madbierger*innen ze sammelen.

 Du bass vun Miersch, du bass un lénker Politik interesséiert an du wëlls aktiv an denger Gemeng ginn ? Dann schreif eng Mail un pace.catena@dei-lenk.lu. De Pace ass Koordinator vun der Sektioun, a kann dech soumadder bei allen zukünftege Versammlungen an Aktiounen um lafenden halen.Mersch compte une nouvelle section depuis le 5 juillet et c’est celle de déi Lénk ! Les nouveaux membres, dont Pace Cantena, Serge Tonnar et Jérôme Jaminet se sont présentés lors d’une réunion ouverte avec la présence du co-porte-parole de déi Lénk, Gary Diderich.

A l’écoute des habitants de Mersch, la section a démarré sa campagne « Ech wenschen mir fir Miersch… » (Je souhaite pour Mersch…) afin de récolter les impressions, avis et doléances des citoyens de la commune.

T’es de Mersch, tu t’intéresses pour la politique de gauche et tu veux avoir un mot à dire dans ta commune ? Alors envoie un mail à pace.cantena@dei-lenk.lu. Pace Cantena est le coordinateur de la section et te tiendra au courant de toutes les réunions et les prochaines activités prévues.  

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe