DEINE FRAGE: Rechter vun de Vermieter stäerken?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Fro: Wéi secherstellen dass d’Rechter vunn den Vermieter gestärkt ginn wann d’Mieter sech net un den Kontrakt haalen?

ANTWORT

Déi Lénk fuedert keng Reform vum Locatiouns-gesetz mee schloen fir, och bei de Mietkommissiounen, dass méi eng strikt Applikatioun vum Gesetz geschitt. Dëst gëllt esouwuel fir Vermieter wéi fir Mieter.

Grat fir de besoin personnel (e Familljemember zitt an d’Haus vun den Elteren an) gouf bei der leschter Reform eng ganz séier Prozedur agefouert wou an engem Délai vu 15 Méint d’Prozedur eriwwer ass. An villen Hinsichten sinn bei däer Reform d’Rechter vum Vermieter gestärkt ginn, wat och an villen Fäll net glécklech ass, mee dëst wëllen mäer elo net änneren, d’Prioirtéit ass dass d’Gesetz mol richteg agehaalen gët. Virun allem wann Immobilièren am Spill sinn, sinn esouwuel Vermieter wéi och Mieter déi wou Suen hänke loossen. Vill Immobilièren haalen systematesch d’Cautioun zeréck, och wann d’Wunnéng besser hannerloos gëtt wéi se virwonnt gouf.

Mäer sinn eis bewosst dass et an villen Fäll fir Vermieter schwéier ass, mee et ass eben och fir Mieter oft ganz schwéier, et kann een weder déi eng nach déi aaner an een Dëppen geheien. D’Situatioun ass allgemeng verherrend, et ginn eng jett Matrazenhändler déi pro Bett 300 EUR froen an dann gëtt an Schichten an deenen Better geschlof, een gudden Deel Cafészëmmeren bei deenen d’Zoustänn miserabl sinn an d’Praisser gepeffert, all déi Leit déi op déi aaner Sait vun der Grenz wunnen ginn wëll et soss um Enn vum Mount net opgeet…

DEINE FRAGE: Zousätzlech Bauplaz?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Fro: Wëll déi Lénk Privat-Leit déi eng zousätzlech Bauplaz oder een Haus fir d’Kanner kaaft hunn, oft andeems se Scholden gemaach hunn, finanziell futti maachen?

ANTWORT

Nee, ganz kloer ass dat nët dat wat déi Lénk viséieren. Et geet eis virun allem em Spekulatioun, déi virun allem vunn Immobilièren an Promoteuren bedriwwen gëtt. Wann Haiser an Bauland iwwer Joerzengten eidelgeloos ginn muss een awer ufänken iwwer Steieren an no an no aaneren Mesuren Drock ze maachen dass do eppes geschitt. Soss kommen esou onökologesch Proposen wéi d’Erweiderung vum Bauperimeter an domadder emmer mei eng staark Zersiedelung. Mäer wëllen awer och duerch d’Grondsteier op d’Zweetwunnéng d’Solidaritéit stärken zwëschen den Leit déi méi Besëtz hunn wéi dat wat se direkt fir sech brauchen an den Leit déi guer keen Besëtz hunn. Iwwert déi Steier wëllen déi Lénk jo an den öffentlechen Wunnéngsbau investéieren, och iwwert d’Steier op eidelstoend Wunnéngen an Bauterrain’en. Dës Steieren sollen awer net vun Ufank un enorm sinn, mee sollen awer d’Bewosstsein dofir schaaffen dass an der aktueller Situatioun eng wiirklech Urgence besteet fir Wunnéngsraum ze schaaffen. Concernéiert Leit kréien als eng weider Steier opgebrummt mee vue que dass d’Grondsteier momentan méi bëlleg wei d’Hondssteier ass wäert dat éischter modeste sinn, se soll jo net op franséischen Niveau klammen. Ausserdeem, wann een den ganzen Programm vun déi Lénk kuckt, ginn d’Kleng- a Mëttelverdiener entlaascht (Waasser- an Energiekäschten, gerecht Steierpolitik, baibehaalen vum Index, Augmentatioun vum Mindestloun,…) – esou dass den Gesamtpackage favorabel wäert sinn fir déi jeweileg Leit.

Fir dass Proprietairen awer net méi Problemer dobäi hunn wéi soss eppes ginn et och eng Rei Méiglechkeeten: iwwert d’Agence Immobilière Sociale oder d’Immo Stëmm kritt een versëchert dass een regelméisseg een Loyer kritt an och alles a Stand gesat gëtt an ennerhaalen gëtt. Ähnlech favorabel Konidtiounen ginn applizéiert wann een fir Studenten Wunnraum verlount,…

DEINE FRAGE: Grundbesitzer enteignen?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Fro zu der Ausso an der Walzeitung : « Derzeit wird nur ein kleiner Teil der möglichen Baugrundstücke bebaut. Das Gesetz von 2004 … erlaubt es, Grundbesitzer zu enteignen, um grosse Wohnprojekte zu realisieren. Es ist notwendig, dass dieses Gesetz angewedet wird. » Ass dat net Diktatur amplatz Demokratie?

ANTWORT

Dat Virgoen wat maer virschloen ass 100% demokratesch well et jo just em d’Uwendung vun engem Gesetz geet an an deem Gesetz ass jo kloer geregelt wéini esou eng Enteegnung méiglech ass an och wat d’Kompensatiounen do sinn. Et soll sech hei jo just em grouss Projeten handelen wou duerch d’Partikularinteressen vunn enger Eenzelpersoun giff e ganzen Projet blockéiert ginn. Dest Gesetz ass vun den Parteien dei deemols an der Chamber wuaren gestëmmt ginn an net vun enger lénker Diktatur 😉

D’Situatioun ass allgemeng verheerend, et ginn eng jett Matratzenhändler déi pro Bett 300 EUR froen an da gëtt a Schichten an deenen Better geschlof, e gudden Deel Cafészëmmeren bei deenen d’Zoustänn miserabl sinn an d’Präisser gepeffert, all déi Leit déi op déi aner Säit vun der Grenz wunnen ginn wëll et soss um Enn vum Mount net opgeet… Eis geet et awer net em déi Kleng mee em d’Promoteuren an Immobilièren. Wann et also drëm geet déi Saach legal festzeleeën wäerten maer dodrop oppassen dass dëst kloer genuch gemaach gëtt.
Wat d’Enteegnung ugeet soll dat just fir den ëffentleche Wunnengsbau a Fro kommen, do däerf kee privaten Immobilienhai dovu profitéieren!

DEINE FRAGE: Wei stinn déi Lénk zum neie Stadion?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Wei stinn Dei Lenk zum iwerdimesioneierten neie Stadion?
Den aktuellen geet mei wei duer: en ass net pourri (gitt kucken).; en huet just net deen VIP-deel anscheinend neideg fir besser Leit. Haut ass en fir vill verschidden Sportler, muer ass en nömmen fir Fussballer.
Deen heutegen Stadion breicht nömmen eng nei ausgebauten Haapttribune, that’s all.
Wann oofgerappt misst gin, dann ass den Quadratmeterpreis vill ze vill heich fir eng Wiss dei meeschtens eidel ass. Wunnengen sollten dohinner kommen, metzen an der Staat (1 km vum Zentrum!), endlech wunnraum deen ze bezuelen ass!!!!!
Et sinn nach vill Argumenter geint dei demagogesch Frenesie fir en paranoien Superstadion fir 9000 Leit.
Ech sinn Lenk, weisst awer gaer waat Dei Lenk an den naechsten Diskussiounen soen wärten.
J. T.

ANTWORT

Gudde Mëtteg Här T.,

déi Lénk si mat iech d‘accord, wann dir sot, dass mir keen iwwerdimensionéierte Stadion zu Lëtzebuerg brauchen.

Mir sinn awer natirlech der Meenung, dass mir e Stadion sollten hunn. Dese Stadion sollt idealerweis:

– fir souvill wéi méiglech verschidden Aktivitéiten kënnen genotzt ginn (sou wéi et beim aale Stadion an der Areler Stroos de Fall as)
– e sollt net méi grouss sinn wéi dat, wat lo do steet, wëll méi wéi déi 8000 Platzen nie gebraucht ginn.
– e sollt net iegendwou op der grénger Wiss gebaut ginn a gutt un d’Verkéiersnetz ugebonnen sinn.
– idealerweis sou mann wéi méiglech kaschten, wëll de Stadion keng prioritär öffentlech Ausgab soll sinn.

Aus denen Grënn wir et am beschten, de Stadion do stoen ze lossen wou e lo as an en einfach ze renovéieren. Den Zoustand vum Stadion kann ech lo allerdéngs net bewerten.

Wat de Wunnéngsbau ugeet, sou gi mir iech natirlech Recht. Mir hun en akute Mangel u bezuelbarem Wunnraum. 1 vun 8 Locatairen bezillt iwwer 40% vun séngem Akommes fir de Loyer, eppes kafen as fir déi meescht Leit eng Saach vun der Onméiglechkeet ginn. Dofir wëllen déi Lénk och massiv Wunnéngen bauen. D’Ziel, dat mir upeilen wëllen, sinn 6500 nei Wunnéngen d’Joer, wouvun e groussen Deel vun der öffentlecher Hand iwwerholl misst ginn, fir d’Praisser op dem Wee ze drécken. Dass sou Wunnéngen, och Sozialwunnéngen, och zentral an de Stied leien mussen, as fir eis kloer. Besonneg an der Stad, wou d’Gentrifizéierung grasséiert an ëmmer méi Leit mat normalem Akommes sech keng Wunnéng méi kënne leeschten an de Stadzentrum oder direkt d‘Stad verlossen mussen, as et dringend noutwenneg massiv öffentlech Wunnéngen ze bauen.

Fir weider Infos zu eisem Programm an och zum Logement kënnt dir op eise Blog kucke goen.

Bescht Gréiss,

DEINE FRAGE: Wat maacht dir géint héich Loyeren?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Moien ech wollt froen wat wëld dir geint Miet Preiser maachen?
Well ech sinn Student an der Leier mee ech well alleng wunnen goen.
Wat well Dir oder er Partei do maachen?
Mat Léiwen Gréiss
D. W.

ANTWORT

Gudde Metteg Här W.,

Merci fir är Fro déi secher méi wéi berechtegt ass. Logement ass ee vun dene gréisste Problemer hei am Land, virun allem fir jonk Leit an och wann all Parteien dat zu hierem Thema gemach hunn, sou ass awer sougudd wéi naischt an dene läschte Jore geschitt fir de Locatairen an desem Punkt entgéint ze kommen.

E puer Zuelen iwer Letzebuerg fir dat wat dier sot ze ennersträichen:

– All 8te Locataire bezillt iwer 40 % vu sengem Akommes fir de Loyer a lieft doweinst un oder ennert der Armutsgrenz.
– Locatiounswunnenge sinn an engem Joer 8,81% méi deier ginn.
– Et gi manner wéi 2% öffentlech Locatiounswunnengen zu Lëtzebuerg.
– 18.000 Stéit kënnen hir Wunneng knapps bezuelen.
– et ginn Dausenden eidel Wunnengen.

Wat wellen déi Lénk an desem Zesummenhang machen?

Mir wellen:

– 10% öffentlech Lokatiounswunnenge pro Gemeng.
– Limite fir Mietpräisser schaafen: 1/3 vum Akommes fir d’Wunneng ass de Maximum.
Wéi? Duech e neien Wunnengsbauprogramm : 6.500 nei Wunnenge pro Joer.
– Lokal a regional Agenturen fir den öffentleche Wunnengsbau schaafen.
– Taxéierung vun eidele Wunnengen a Bauland an all Gemeng.

An ärem spezifesche Fall si mir der Meenung dass mer dringend musse Wunnméiglechkeete schaafen fir Schüler, Studenten a Jugendlecher déi an der Ausbildung sinn a net méi welle bei hieren Eltere wunnen. Dest fannt dier an eisem Wahlprogramm am Kapitel 5, Wunnen, am Punkt 9 op der Säit 30. Méi dozou an eisem Wahlprogramm enner: http://elodeilenk.org/wohnen/

Ech hoffen ech konnt iech op är Fro äntferten an hoffen dass dier an Zukunft d’Meiglechkeet kritt zu engem dezentre Präis ze wunnen an onofhängeg ze sinn.

Mat beschte Gréiss,

Preisexplosion stoppen – Die Rechte der Mieter stärken

Wohnen: Preisexplosion stoppen!

Eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder mieten ist für viele Menschen kaum oder gar nicht mehr bezahlbar. Eine Altbauwohnung kostet im Durchschnitt 335.322 Euro, eine neue Wohnung 405.311 Euro, ein Haus nahezu 600.000 Euro. Viele junge Erwachsene müssen noch bei ihren Eltern leben oder ins Ausland ziehen, weil sie sich in Luxemburg keine Wohnung leisten können. Mieten oder Rückzahlung von Darlehen belasten das Budget vieler Familien während vielen Jahrzehnten. Dies kann nicht so weiter gehen.

Staat und Gemeinden müssen endlich aktiv werden um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Jedes Jahr müssten 6.500 zusätzliche Wohneinheiten gebaut werden, um den Preisdruck zu verringern. déi Lénk wollen deshalb lokale und regionale Agenturen für den Bau von Sozialwohnungen schaffen. Dies soll finanziert werden durch Einnahmen aus der Vermietung und dem Verkauf der Wohnungen, sowie durch eine Erhöhung der Grundsteuern auf Zweitwohnungen und auf brachliegendem Bauland.

Derzeit wird nur ein kleiner Teil der möglichen Baugrundstücke bebaut. Das Gesetz von 2004 über die kommunale Entwicklung erlaubt es, Grundbesitzer zu enteignen, um große Wohnprojekte zu realisieren. Es ist notwendig, dass dieses Gesetz angewendet wird. Das Recht auf Wohnen ist für uns eine nationale Priorität. Wohnen ist ein Menschenrecht.
 

Die Rechte der Mieter stärken

Nur 1,5 % der Haushalte wohnen derzeit in Sozialwohnungen, was etwa 3.000 Mietwohnungen entspricht. Dies reicht hinten und vorne nicht. déi Lénk wollen, dass die Gemeinden massiv Sozialwohnungen von guter Qualität bauen.

Wir wollen auch das Mietgesetz verbessern. Das aktuelle Gesetz ist schlecht für Mieter, weil die Prozeduren für die Verteidigung ihrer Rechte zu kompliziert sind. Die kommunalen Mietkommissionen sollen aufgewertet werden, so dass die Mieter ihre Rechte geltend machen können.

OAI – Ordre des architectes et des ingenieurs-conseils [FRAGE]

Antworten von déi Lénk auf den “texte de position de l’ordre des architectes” der Organisation Ordre des architectes et des ingenieurs-conseils: www.oai.lu

Nous sommes heureux de pouvoir réagir au texte de position de l’ordre des architectes qui nous paraît aussi professionnel que pertinent et porteur d’avenir et qui se détache favorablement du discours corporatiste. déi Lénk ne sont pas une formation populiste. Nous ne donnons donc pas raison à tout le monde, nous n’applaudissons pas à toute humeur et à leur contraire. Nous allons répondre librement en soutenant les propositions qui nous paraissent judicieuses, en formulant nos réserves dans les domaines dans lesquels vous ne nous avez pas entièrement convaincus et en nous permettant de faire des remarques propres qui nous distinguent d’autres courants. Nous ne prétendons ni à la vérité pure ni à une prise de position exhaustive.

1 – «Concevons, construisons et utilisons durablement notre cadre de vie»

Nous apprécions l’approche contextuelle, globale, créative, innovatrice, indépendante, intègre, intégratrice, cohérente et responsable des concepteurs pour façonner l’environnement bâti. Nous ne voyons pas en quoi elle pourrait être toujours impartiale. Ni l’urbanisme, ni l’architecture
n’étaient jamais complètement impartiaux. C’est surtout vrai à l’heure de la « gentrification» des centres urbains et d’ailleurs des campagnes environnantes des villes. Le façonnement intégratif du bâti est souhaitable mais souvent contraire à la pratique dominante.
Nous sommes très proches de votre approche multiple de la notion de «développement durable» et nous y incluons aussi des aspects sociaux, multiculturels et autres. Nous apprécions votre volonté en tant que concepteurs de vouloir construire de manière plus économique. Un objectif principal lors de la conception devrait être également d’évaluer, déjà lors de la conception d’un bâtiment, les futurs frais d’exploitation de ce dernier tout au long de sa vie, afin de limiter ces frais à un niveau raisonnable. Nous adhérons au principe du «first design, thenbuild». Lors de la phase d’imagination, de programmation et de budgétisation, les créateurs professionnels devraient également prendre note des idées des populations
concernées, essayer de convaincre les différents acteurs en cas de conflit et essayer de vaincre les idées reçues.

Avec quelques réserves nous appuyons également le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse. De toute façon nous l’appuyons face à la pratique courante des suppléments cachés et des matériaux de moindre qualité utilisés. Néanmoins, l’adjudication des marchés devrait se faire
toujours suivant des critères transparents et cohérents. La vérification des offres par rapport à la conformité et le classement en raison de l’adjudication devra rester juste, équitable et compréhensible. L’implication de l’expérience et du savoir faire des concepteurs dans le processus d’élaboration des lois et règlements nous paraît sage; l’introduction d’une phase de test pour les lois demande une réflexion plus approfondie.

2 – «Simplifions intelligemment le carcan administratif surtout dans la construction : réduisons de 1200 à 600 les éléments déclenchant une procédure tout en respectant les objectifs fixés»

C’est un sujet qui nous incite à la prudence. Nous sommes bien conscients qu’il y a des double-emplois, des lenteurs, des conservatismes, des corporatismes dans l’administration, des incohérences dans la législation. Nous ne nous opposons pas à une simplification administrative judicieuse. Nous sommes cependant confrontés aussi dans les communes où nous sommes présents dans les conseils communaux à des pratiques expéditives en matière de réalisation de projets nouveaux où semble prévaloir une absence quasi absolue de réglementation et d’autorisations. Nous sommes prêts à élucider avec vous ces situations qui nous paraissent même scandaleuses.
Nous sommes toujours adeptes d’un solide corpus de règles en matière écologique et en faveur d’un droit de regard efficace des populations.

3 – «Exigeons de notre formation initiale qu’elle permette une activité professionnelle soutenue par une formation continue volontaire»

Nous sommes très favorables aux propositions que vous faites dans ce chapitre. Nous sommes particulièrement favorables à l’encouragement que vous donnez aux jeunes de choisir des carrières d’architectes et d’ingénieurs qui après-tout sont des domaines de création. Notre pays risque de perdre avec le processus de désindustrialisation énormément en capacité créatrice et de know-how dans les domaines de la technologie. Ce développement est pernicieux et doit être contré. Le développement fulgurant du secteur de l’architecture de ces dernières années s’inscrit en contre-courant et demande à être apprécié davantage par le grand public. Les réalisations de nos meilleurs bureaux d’architecture ont depuis longtemps dépassé le provincialisme rétrograde et cela est sans aucun doute un bon gage d’avenir pour le pays tout entier.
Vous traitez sous le même point le problème des écoles-conteneurs qui sont devenus une pratique très répandue et déplorable. En effet, apprendre aux enfants d’apprécier un environnement de qualité ne peut venir que de la mise à disposition d’une infrastructure digne d’un établissement d’éducation.

4 – «Permettons l’accès à un logement digne pour tous»

Si nous signons le titre de ce chapitre sans hésitation, nous avons cependant des réserves concernant le contenu.
Nous n’avons nullement l’impression que les décideurs politiques mettent l’accent sur l’offre, bien au contraire. La politique gouvernementale consiste en une multiplication de primes en faveur de futurs propriétaires individuels. Les projets de l’ancien «Fonds du logement» et de la SNHBM ne représentent qu’une partie infime du logement et les programmes n’arrivent à suivre ni la demande actuelle ni l’évolution de la démographie. Les projets de réforme de ces deux sociétés risquent de les paralyser. Les chiffres concernant les logements à construire annoncés par le ministre du logement ne nous semblent pas réalistes mais volontaristes.
Les communes se sont – à de rares exceptions près – complètement déchargées du problème du logement abordable pour une large majorité. Nombreuses d’entre-elles se désintéressent aux projets de logements dits sociaux ne désirant pas recevoir une population en position sociale inférieure. Nous nous inscrivons en faux contre l’idée que le «logement social» ou le logement «à prix abordable» est un service pour les pauvres. La fourche entre les prix du logement (achat, construction nouvelle, loyers) et les revenus des ménages s’est élargie à tel point que même les ménages de salariés à revenu moyen se trouvent exclus de l’accession à la propriété.
Oui, il faut agir dans le sens de l’offre accrue. Nous savons et mêmes les instances gouvernementales le savent que les prix du logement s’échappent bien plus à cause des prix du foncier que ceux de la construction. La racine du mal est donc connue. Mais les rapports de forces politiques actuels ne permettent pas encore de s’attaquer à la racine.Déi Lénk fait donc des propositions conséquentes au sujet de la crise du logement dans son programme électoral.

Eist Recht op Wunnen.

Für déi Lénk ist Wohnen zu bezahlbaren Preisen ein elementares Menschenrecht. In Luxemburg sind die Preise für die Miete und auch für den Kauf einer Wohnung der Entwicklung der Einkommen der Haushalte davongeeilt.

Bei manchen Bevölkerungsgruppen, den Mindestlohnbeziehern, alleinerziehenden Müttern und Vätern, Rentnern, wird die Lage dramatisch. Der Erwerb einer eigenen Wohnung wird auch für mittlere Einkommen unerreichbar, unter anderem weil die hohen Mieten kaum Sparen zulassen. Für die neuen Besitzer sind die Raten zu hoch und vor allem auf zu viele Jahre angelegt. Der Staatsminister hatte schon vor mehr als zehn Jahren das totale Versagen der luxemburgischen Wohnungspolitik eingestanden. Es gibt keine Interessengegensätze zwischen Mietern und Käufern einer Eigenwohnung. Sie alle leiden darunter, dass die Spekulanten die Preise in die Höhe treiben, dass die Regierung nicht wirksam gegen das immer teurere Wohnen einschreitet, dass die Gemeinden sich nicht um die Beschaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern. déi Lénk haben in ihrem Wahlprogramm Maßnahmen vorgesehen, die an die Wurzeln des Übels gehen. Es müssen jährlich 6.500 neue Wohnungen gebaut werden. Das ist nur möglich, wenn Staat und Gemeinden sich massiv am Wohnungsbau beteiligen. Daneben sollen die Gemeinden dazu angehalten werden dafür zu sorgen, dass mindestens 10% aller Wohnungen soziale Mietwohnungen von ordentlicher Qualität sind. Die obligatorische Obergrenze für Mietpreise muss endlich eingehalten werden. Um das kontrollieren zu können, muss der Wohnungswert in jedem Mietvertrag festgeschrieben werden. Zudem müssen die Spekulanten endlich wirksam zur Kasse gebeten werden, indem die Grundsteuer auf brachliegendem Bauland jedes Jahr verdoppelt und eine neue Steuer auf länger leer stehenden Wohnungen erhoben wird. Diese steuerlichen Mehreinnahmen könnten für den Neubau von zusätzlichem Wohnraum eingesetzt werden. déi Lénk glauben nicht allein an den parlamentarischen Weg zur Verbesserung der Misere des Wohnungsfrage. Sie unterstützen auch direkt die Mieter, die sich wehren wollen, um zu ihren Rechten zu kommen.

CGFP – Wohnungspolitik

Wahlprüfsteine der CGFP– Antworten déi Lénk

6. Wohnungspolitik

a) Mit welchen konkreten Maßnahmen will Ihre Partei den Grundstein für eine für die CGFP zwingend notwendige zukunftsorientierte und soziale Wohnungspolitik legen, um somit endlich die angestrebte Verknappung und Verteuerung der Wohnfläche in Luxemburg zu bekämpfen?

déi Lénk setzen sich dafür ein, dass Staat und Gemeinden selbst genügend Wohnungen zur Verfügung stellen, dazu eine Bestandsaufnahme der zur Verfügung stehenden Bauflächen gemacht wird und Wohnungsbau in Eigenregie durchgeführt wird. Die Spekulanten werden zur Kasse gebeten, indem größeres Bauland in jedem Jahr, in dem es nicht bebaut wird, und Wohnungen, die über längere Zeiträume leer stehen, mit einer neuen Steuer belegt werden. Das Mietrecht soll gestärkt und eine öffentliche „Agence sociale immobilière“ den Menschen helfen eine ihren Bedürfnissen angepasste Wohnung zu finden.

b) Welche staatlichen Beihilfen will Ihre Partei gegebenenfalls abändern oder zusätzlich einführen, um für die Mittelschicht den Zugang zum Eigenheim zu annehmbaren Bedingungen zu fördern?

Wir wollen am bestehenden Instrumentarium im Prinzip nichts ändern, wenigstens nicht aus reinen Kostengründen.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe