Projet de Loi 7129 – Convention 169 de l’OIT

Ëm wat geet et bei dësem Gesetz?

Mat dësem Gesetz ratifizéiert Lëtzebuerg d’Konventioun 169 vun der Organisation Internationale du Travail (OIT) zum Schutz vun den indigene Vëlker (peuples indigènes et tribaux). Dorënner versteet een d’Ureinwohner an engem Land oder traditionell Communautéiten, déi sech vun dem Rëscht vun der Bevëlkerung duerch hir Traditiounen ënnerscheeden a sech selwer och als Communautéit gesinn.

D’UNO schätzt, datt et an der Welt ronn 370 Milliounen Indigener gëtt. Oft ginn se diskriminéiert oder vun hirem Land verjot, zum Beispill wéinst dem Ofholze vun de Bëscher, grousse Projete fir den Ofbau vu Ressourcen oder beim Bau vu Staudämm.

Dës Konventioun stäerkt hir Rechter an erkennt ënnert anerem hiert Recht op Land un. En zentrale Punkt ass déi sougenannten „consultation préalable“. Wa staatlech Instanzen oder privat Entreprisen e Projet op dem Territoire vun enger indigener Communautéit plangen, muss déi virdrunner informéiert an hir Zoustëmmung ginn.

Wat ass wichteg bei dësem Gesetz?

D’ILO-Konventioun 169 aus dem Joer 1989 ass eng erfollegräich Initiativ, déi zemools am latäinamerikanesche Raum ganz wichteg Repercussiounen huet. De Bäitrag, deen se do fir d’Unerkennung a fir de Schutz vun indigene Communautéite geleescht huet, kann ee net genuch ervir sträichen. Virun allem d’consultation préalable ass mëttlerweil zu engem zentralen Instrument gi fir hir Emanzipatioun.

Lëtzebuerg huet zwar selwer keng indigen Bevëlkerung, stäerkt awer mat der Ratifikatioun dës Konventioun op internationalem Niveau an hëlleft dobäi, hir Prinzipien zu engem globale Standard ze maachen. Wat méi Länner bäitrieden, wat dës Konventioun méi unerkannt gëtt. Dofir hunn eng ganz Rei vu Lëtzebuerger ONGen och säit Jore Campagne gemaach, fir datt mir dës Konventioun adoptéieren.

Donieft däerf dës Ratifikatioun awer net just e symboleschen Akt bleiwen. Si muss eis engersäits zum Nodenke bréngen, iwwert den Impakt, dee mir iwwert onsere Konsum op déi Communautéiten hunn an anerersäits awer och konkret Auswierkungen op ons Politik hunn. Datt betrëfft natierlech an éischter Linn ons Aussen- a Kooperatiounspolitik, respektiv ons Wirtschaftspolitik.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt ?

Dofir! Dëse Projet ass dann och eestëmmeg ugeholl ginn. déi Lénk huet bei dëser Geleeënheet och nach eng Motioun deposéiert, fir datt Lëtzebuerg och nach aner wichteg Konventioune vun der OIT ratifizéiert. Dës Motioun ass schlussendlech un déi zoustänneg Kommissioun weider geleet ginn.

All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen

 

 

 

 

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe