Finanzéierung vun de Kierchefabriken: D’Chamberried vum David Wagner.

déi Lénk hunn dem neie Gesetz iwwer d’Kierchefabriken zougestëmmt. Den David Wagner reagéiert an senger Ried virun der Chamber op de Virworf vum Syndikat vun de Kierchefabriken dat dëst eng “Diskriminatioun” vun der kathoulescher Kierch wier an weist dorops hin, dat grad dëst Gesetz d’Diskriminatioun vun aneren Glawensgemeinschaften vis-a-vis vun der kathoulescher Kierch deelweis ophieft.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe