Wou sinn d’Rebellen aus dem Norden?

Wou sinn d’Rebellen aus dem Norden?

Mir vun déi Lénk wëllen eis Sektioun Norden nei beliewen. Mir wëssen, et gi genuch Leit, déi sou denke wéi mir. Well denken awer net duergeet, mee gehandelt muss ginn, wäre mer frou, wann s Du Dech géifs engagéieren. Den Norden däerf net riets leie gelooss ginn, Deng Stëmm, eis Stëmm, muss gehéiert ginn.

Vläicht kenns Du jo nach Leit aus dem Norden, déi interessant wären, zéck net dësen Opruff ze deelen.

Mell Dech beim Suzette Serres: suzetteserres@hotmail.com oder +352 691712274

Merci am Viraus, zesumme wäerte mer den Norden net verléieren.

déi Lénk.

Où sont les rebelles du Nord?

La section du Nord veut se donner un nouveau départ et sait, qu’il y en a beaucoup qui pensent comme nous. Mais penser seulement n’est pas suffisant et il faut agir. Les membres de la section du Nord se réjouissent de pouvoir compter sur ton engagement.

On ne peut pas laisser tomber le Nord, ta voix, notre voix, doivent se faire entendre.

Si tu veux t’engager, fais un message à Suzette Serres: suzetteserres@hotmail.com ou au +352 691712274

Merci en avance, ensemble nous ne perdrons pas le Nord

déi Lénk

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe