Nous voulons un hôpital public pas une machine à sous !

Le projet « Südspidol » déclenche à nouveau la polémique. En dernier lieu c’est le bureau d’architecte en charge du projet que les membres du Conseil d’Administration du CHEM accusent d’imposture. Cette accusation qui se solde par une rupture de contrat avec l’architecte en question, retardera le chantier de 5 années, 5 années durant lesquelles, les habitant.e.s du Sud du pays devront se contenter des structures hospitalières existantes, mais en partie vétustes et insuffisantes pour garantir durablement la prise en charge des besoins de santé d’une population grandissante.  

Il faut dire que le « Südspidol » n’en est pas à son premier scandale : démission spontanée du directeur médical du CHEM en 2020 en pleine pandémie, dont le poste n’a été repourvu qu’un an plus tard ; tentatives de saper le concept du nouveau « Südspidol » et de privatiser des activités de l’hôpital ; puis démission du directeur général ; enfin la soi-disant imposture du bureau d’architecte responsable de la conception du projet.

Pourtant, le plus grand scandale est l’affront ainsi infligé au droit de toutes et de tous à la santé et aux soins. Aussi, le projet « Südspidol » symbolise-t-il la politique de santé menée en faveur de l’intérêt privé et de la rentabilité économique. Au lieu de concevoir l’hôpital comme un établissement public doté en personnel, matériel et espace nécessaires afin de fournir des prestations de santé en fonction des besoins primordiaux et spécifiques de la population, les responsables politiques aux manettes du projet « Südspidol » s’intéressent avant tout à l’optimisation des coûts et à la rentabilité des soins et prestations.

Il faut se rendre à l’évidence que bien que financés à 100% par l’Etat, cela fait longtemps qu’au Luxembourg, comme partout ailleurs en Union européenne, les hôpitaux sont de plus en plus gérés comme des entreprises devant produire des profits. Actée par le plan hospitalier de 2018, la logique managériale s’est installée durablement dans les structures de soins et les hôpitaux. Cette logique avait déjà provoqué des fusions d’établissements et à travers elles des concentrations de pouvoirs et de moyens au détriment d’une détermination démocratique des soins et prestations procurés. Elle a fait finalement preuve de non-viabilité dans les phases les plus critiques de la pandémie : la logique du « just-in-time » néolibéral a mené à un surmenage immédiat des hôpitaux en temps de crise.

Cependant, aucune leçon ne semble en avoir été tiré. Au contraire le tournant néolibéral de la politique de santé luxembourgeoise poursuit sa route vers le soi-disant virage ambulatoire et la création de sociétés privées de médecins. A les entendre dire, on croirait que les responsables politiques du projet « Südspidol », dont le maire d’Esch-sur-Alzette, se soucient avant tout de relativiser la perte de 14.000.000 d’euros qu’implique l’arrêt de la collaboration avec le bureau d’architecte mis en accusation. Cette perte d’argent public est fortement critiquable. déi Lénk condamne également l’absence de considération pour le manque crucial de services de santé adéquats dans le Sud du pays, sachant que la fermeture des structures à Niederkorn et Dudelange a été prévue en raison de leur intégration dans le « Südspidol ». Ces structures, partiellement vétustes par ailleurs, devront décidemment tenir le coup encore quelques années.

déi Lénk rappelle ses revendications centrales en matière hospitalière qui valent d’autant plus pour la conception d’une structure aussi importante que le « Südspidol » :  

  • des hôpitaux sous gestion publique et transparente (faut-il rappeler qu’au Conseil d’Administration du CHEM siègent toujours 4 représentants d’ArcelorMittal qui co-décident en matière de santé publique).
  • des moyens personnels et logistiques de contrôle renforcés pour le commissaire aux hôpitaux au lieu de laisser ce poste vacant.
  • une planification hospitalière qui s’inscrira dans une conception globale du système de santé orientée vers les besoins sanitaires de la population.

Communiqué par la sensibilité politique

Neie Spidolsplang (Projet de loi 7056)

Em wat geet et am Gesetz ?

Mat dësem Gesetz gëtt d’Spidolswiese fir déi nächst 10 Joer organiséiert. Domat sinn ënner anerem d’Zuel vun de Better, déi et landeswäit muss ginn oder nach d’Opdeelung vun de verschiddene Spidolsservicer um nationalen Territoire gemengt. Betraff vun dësem Gesetz sinn awer net nëmmen déi normal a spezialiséiert Spidäler, mee och z.B. d’Laboratoiren.

Wat ass wichteg ?  

D’Spidolsplanung gëtt fir d’éischt Kéier iwwer Gesetz gereegelt, virdrun ass dat ëmmer mat engem règlement grand-ducal gemaach ginn. Soumat ass et fir d’éischt Kéier zu enger gesellschaftlecher Debatt iwwer d’Spidolswiese komm an de Spidolsplang huet dowéinst och d’Chamber musse passéieren.

D’Diskussiounen iwwer eng nei Spidolsplanung ginn awer schon op 2013 zréck. Deemools war d’Debatt ganz staark vun der Austeritéitspolitik gekennzeechent. Et goung drëm d’Käschte vum Gesondheetswiesen allgemeng a vum Spidolssecteur am speziellen ze drécken. déi Lénk hunn sech deemools an der Chamber scho géint Verschlechterungen am Spidolswiese gestallt. De Geescht vun der deemoleger Debatt ass awer bis haut net ganz verflunn an ass och an dësem Gesetz nach präsent.

Dem Spidolsplang läit eng Bestandsopnam vum Spidolswiesen zu Grond, déi sougenannte carte sanitaire. Den Inhalt vun der carte sanitaire gouf awer als onvollstänneg an irreführend bezeechent, wouduerch d‘Gesetz der Realitéit aktuell schonn net ganz Rechnung droe kann.

Zu de wichtege Weichestellunge vum Gesetz gehéieren:

(-) Fir déi nächst Jore stinn elo Limitatioune wat d’Betterzuelen an den eenzele Spideeler ugeet am Gesetz. Dat ass onverstänneg, wëll Previsioune wat d’Bevëlkerungszuel an d’Besoin’en iwwer sou Zäitraim net fiabel sinn a besonnesch och déi wuessend Zuel u Frontalier’en net consideréiert gëtt, déi eist Spidolswiesen awer och matfinanzéieren.

(-) De sougenannte „virage ambulatoire“, deen dozou bäidroe soll, dass an Zukunft manner Better gebraucht solle ginn. D’Patiente sollen also verstäerkt just fir en Agrëff moies an d’Spidol kommen an dann owes erëm heemgoe kënnen. Wéi dëse „virage ambulatoire“ awer fonctionnéiere soll, ass am Gesetz net virgesinn. Problematesch ass dat virun allem dowéinst, wëll sou eng nei Approche vill Verännerungen an der Organisatioun vun engem Spidol bedeit an awer och aner Folgekäschten huet, notamment wat z.B. d’Betreiung vu Patienten ausserhalb vum Spidol ugeet.

(-) Et gi sougenannten « centres de compétences » a Spideeler ageriicht. Dat bedeit also, dass verschidde Servicer an engem oder méi Spideeler gebündelt ginn, sou dass an Zukunft net méi all medezinesch Leeschtung iwwerall ugebuede gëtt. Dëst mécht a verschiddene Gebitter Sënn, an anere stellt et awer déi geografesch couverture vun engem wichtege service public a Fro. Op dësem Punkt gouf am Gesetz awer vill nogebessert.

(-) D’Gestioun vun de Spideeler gëtt méi demokratesch. An Zukunft decidéieren am Conseil d’Administratioun vun de 4 Spideeler och VertriederInne vum Spidolspersonal an den Doktere mat. Donieft ass och d’e Gesondheetsministère an all CA stëmmberechtegt vertrueden.

(-) D’Gesetz schreift d’Conceptioun vum Gesondheetswiesen als Marché weider fort. Sou gouf d’Chance verpasst, de Statut vum Dokter als Salarié vum Spidol méi auszebauen an ze verallgemengeren. Den Dokter bleift weider eng Aart Entrepreneur, den d’Apparaturen an d‘Reimlechkeeten an de Spideeler notzt, mee dem Spidol an hirer Direktioun awer net Rechenschaft schëlleg ass. Dat erschwéiert d’Organisatioun vum Spidol an domat och d’Oprechthale vun engem effikassen ëffentleche Gesondheetsservice, deen och an Noutsituatioune voll asazfäeg muss sinn.

(-) Dorun uknäppend gëllt et och d’Situatioun vun de Laboratoires médicaux ervirzehiewen. Och wann de Laboratoire Nationale de Santé elo eng gesetzlech Basis um Monopol bei de Kriibsdiagnosen an bei genetesche Krankheeten huet, sou bleift de Rescht vun de Prouwen (Bluttanalysen etc.) vun engem Privatmarché dominéiert. Déi privat Laboen, wéi z.B. ketterthill, si riseg Betriber, déi vun internationalen Investmentfonge kontrolléiert sinn. Do zielt just d’Rendite, wouduerch de Patient mat senge Besoin’en zu enger Wuer, respektiv zu engem Investitiounsprojet fir lukrativ Zwecker gëtt.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt ? 

Enthalung. De Projet a senger éischter Versioun hätt vun déi Lénk en Nee bedeit, wëll verschidde wichteg medezinesch Beräicher sou staark zentraliséiert sollte ginn, dass d’Bedingunge fir vill Patiente méi schlecht gi wieren. No enger Rei Nobesserunge gesäit d’Gesetz keng grondleeënd Verschlechterunge gesäit d’Gesetz net méi vir, mat Ausnam vun der Limitatioun bei de Spidolsbetter, déi potentiell  Schwieregkeete kéint mat sech bréngen. Eng positiv Neierung ass fir eis awer d’Stäerkung vun der demokratescher Gestioun vun de Spideeler. Mir kritiséieren awer weiderhin, dass d’Gesondheet ëmmer méi zur Wuer gëtt. Des Entwécklung gëtt vun dësem Gesetz leider net a Fro gestallt (Bsp. d’Entwécklung vun de Privatlaboen).

De Gesetzesprojet gouf mat de Stëmme vun der Majoritéit votéiert. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen.

Question parlementaire concernant Arrêt d’embauche dans le secteur hospitalier

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 79 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre à Monsieur le Ministre de la santé et de la Sécurité sociale la question parlementaire suivante:

Selon mes informations, lors d’une réunion entre Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et les représentants de l’Entente des Hôpitaux Luxembourgeois (EHL), Monsieur le Ministre aurait demandé voire exigé des directeurs des hôpitaux de procéder à un arrêt d’embauche de personnel supplémentaire à partir de 2010. Cette exigence aurait été motivée par un probable de la Caisse Nationale de la Santé CCNS pour les années budgétaires 2010 et 2011. Cette logique devrait aussi concerner les médecins: les hôpitaux ne devraient plus affecter de médecins supplémentaires.

Je voudrais donc prier Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de bien vouloir répondre aux questions :

1. Monsieur le Ministre peut-il confirmer les informations susdites ?

2. Si oui, pourrait-il préciser les termes de cette exigence de l’an” des embauches

3. Une augmentation du nombre de patient/es étant plus probable qu’une stagnation (voire diminution), ne serait-ce qu’en raison du vieillissement de la population, une politique restrictive en matière de personnel n’aurait-elle pas comme double conséquence une dégradation de la qualité des soins aux patient/es et une dégradation des conditions de travail des salarié/es et des médecins travaillait dans le secteur hospitalier ?

4. L’exposé des motifs du projet de loi 6068 sur l’emploi des jeunes précise explicitement que “des débouchés pour des CAE (Contrats d’appui-emploi) pourraient ainsi être additionnellement débloqués dans les emplois techniques, administratifs ou d’appoint des secteurs hospitaliers et de soins “. L’arrêt de l’embauche précisément dans ces secteurs n’est. elle pas en contradiction avec les objectifs déclarés de ce projet de loi, et/ou les mesures pour les jeunes viseraient-elles intentionnellement la création d’emplois temporaires et précaires et sous-rémunérés – notamment dans des secteurs où la qualité du service aux usagers est particulièrement importante ?

En vous remerciant d’avance, Monsieur le Président, ainsi que Monsieur le Ministre, je vous prie d’accepter l’expression de ma très haute considération.

André Hoffmann

-> Réponse

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe