International.

déi Lénk si Member vun der Partei vun den europäesche Lénken. 

D’Partei vun den europäesche Lénke setzt sech zesummen aus sozialisteschen, kommunisteschen, rout-gréngen a weideren demokratesche Lénksparteien aus ganz Europa. Hiert Ziel ass, zu enger gemeinsamer politescher Virgoensweis vun den europäesche Lénksparteien bäizedroen.

Am Europaparlament sinn d’Lénksdéputéierten an der Fraktioun GUE/NGL (European United Left/ Nordic Green Left) organiséiert. déi Lénk ënnerhält enk Bezéiungen zur GUE/NGL.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe