International.

déi Lénk si Member vun der Partei vun den europäesche Lénken. 

D’Partei vun den europäesche Lénke setzt sech zesummen aus sozialisteschen, kommunisteschen, rout-gréngen a weideren demokratesche Lénksparteien aus ganz Europa. Hiert Ziel ass, zu enger gemeinsamer politescher Virgoensweis vun den europäesche Lénksparteien bäizedroen.

D’Manifest ass HEI ze fannen.

Am Europaparlament sinn d’Lénksdéputéierten an der Fraktioun GUE/NGL (European United Left/ Nordic Green Left) organiséiert. déi Lénk ënnerhält enk Bezéiungen zur GUE/NGL.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe