Eis Leit.

déi Lénk hu vill Gesiichter. Mir sinn eng villfälteg Beweegung. Bei eis ginn et keng Parteipresidenz, keng Beruffspolitiker a keng Hierarchie. Eis Leit, déi eis no bausse Vertrieden sinn eis zwee Spriecher. An eis Leit déi, di politesch Orientéierung vun déi Lénk zesummen decidéieren, sinn vertrueden an der Nationalkoordinatioun (NAKO). 

Portes-Paroles / Spriecher

Gary Diderich

De Gary Diderich huet 40 Joer, ass zu Déifferdéng grouss ginn wou hien elo matt sengen zwee Kanner an Partnerin wunnt. Säin éischt politescht Engagement hat hien mat 16 Joer bei der Jugendsektioun vum Mouvement écologique. Hien huet Philosophie studéiert an vun 2002-2017 bei enger Associatioun geschafft déi duerch non-formal Bildungsprojeten den sozialen Wandel ennerstëtzt huet. 2019 huet heen bénévole bei LIFE „de WG Projet“ lancéiert fir abordabel an kooperativ Wunnformen ze schafen.

Den Gary schafft als Integratiounsberoder an de Gemengen déi den Pakt vum Zesummeliewen ennerschriwen hunn.

Zënter 2016 ass heen Co-Spriecher vun déi Lénk an vun 2011-2020 wuar de Gary Gemengeconseiller zu Déifferdéng. 

Carole Thoma

D’Carole Thoma huet 32 Joër, ass zu Diddeleng opgewuess a wunnt och haut nach do. Hatt huet zu Kaiserslautern Bauingenieurwesen studéiert a schafft säit 5 Joër am Bréckebau zu Lëtzebuerg. Während senger Studienzäit ass hatt 2011 Member vun déi Lénk ginn, huet als éischt bei der neigegrënnter Sektioun zu Diddeleng matgeschafft an huet sech dono och um nationale Plang politesch engagéiert. Säit 2015 ass hatt Co-Spriecherin vun déi Lénk.

D’Carole ass niewt der Parteipolitik och gewerkschaftlech engagéiert. Als Studentin ass hatt Member vum OGBL ginn a säit 2018 ass et am Comité vun der lokaler Sektioun vun der Gewerkschaft. Säit 2019 ass hatt zudem Member vun der Chambre des Salariés.

National Koordinatioun

De Kongress wielt all Joer eng National Koordinatioun (NaKo). Dëst Gremium ass zueleméisseg onbegrenzt, all Member ka kandidéieren an all Member vun déi Lénk kann un de Versammlungen deelhuelen. D’NaKo féiert déi Lénk dat ganzt Joer iwwer, hëlt déi wichteg politesch a finanziell Entscheedungen.

Member-innen vun der NaKo (25.03.2023)

ALVES DA SILVA Maria das Dores

ARENDT Patrizia

BAUM Marc

BAUMGARTEN Laurent

BILTGEN Laurent

CECCHETTI Myriam

CORREIA DA VEIGA Ana

DIALLO MAMADOU dit Korka

DIDERICH Gary

ERPELDING Thessy

EWEN Tessy

FERREIRA VALERIO R. Madalena

FISCH Laurent

FOETZ Guy

HANSEN Brenda

HOFFMANN André

JOST Frank

LANNERS Stéphanie

LIMBERG Dagmar

MONTAGNE Brice

MONTSERRAT Antonio

MULLER Ben

NEVES Sonia

OBERWEIS Nathalie

REDONDO Jean-Laurent

REULAND Nathalie

RODRIGUES DE OLIVEIRA HOFFMANN Jéssika

SIMON Claude

SMIT Julie

SPADA Fio

THOMA Carole

THÜMMEL Jean-Claude

TONNAR Serge

WAGNER David

WEIRICH Eric

WIES Line

D’Membere vum Koordinatiounsbüro (gewielt den 28. Mäerz 2023 vun der Nationaler Koordinatioun)

ARENDT Patrizia

BAUM Marc

CECCHETTI Myriam

DIDERICH Gary

ERPELDING Thessy

REULAND Nathalie

THOMA Carole

TONNAR Serge

WAGNER David

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe