2 géint 58 : Alternativ Verfassungspropose vun déi Lénk an der Chamber ofgelehnt.

Rapport vun der Commissioun

Här President,

Léif Kolleegen a Kolleeginnen,

Et ass mir eng grouss Éier a Freed, haut als Rapportrice um Riednerpult ze stoen. Ech soe Merci dofir.

Am parlamentareschen Dossier 6956 mat dem Titel Proposition de révision portant instauration d‘une nouvelle Constitution, stécht immens vill Aarbecht. Ech sinn dowéinst frou, datt den Dossier mam haitege Vott zum verdéngten Ofschloss vun enger laanger Prozedur kennt.

De Rapport wäert an enger éischter Ligne kuerz op de generellen Historique, d‘Aarbechten an der zoustänneger Kommissioun souwéi op d’Prise de position du Gouvernement an den Avis vum Conseil d‘État agoen. An enger zweeter Ligne präsentéieren ech déi grouss Lignë vun der Propositioun, andeems ech eng Rei Artikelen a Erklärunge virstelle wäert.

All déi aner Elementer an Erklärunge fannt dir am schrëftleche Rapport ausféierlech beschriwwen.

I.

De 24ten Februar 2016 gouf d‘Propositioun vum Serge Urbany an der Chamber deposéiert an den 8ten Mäerz 2016 ass den Dossier als recevabel deklaréiert ginn.

An der Prise de position du Gouvernement vum 22ten Abrëll 2016, gëtt dorobber verwisen, datt an der zoustänneger Kommissioun aktuell d‘Propositioun 6030 fir eng Verfassungsrevisioun diskutéiert gëtt. Vu, datt dës Propositioun d‘Resultat vun engem laangen Diskussiounsprozess ass, vu datt den Auteur säit 2012 Deel vun den Diskussiounen ass, a, vu, datt d‘Substanz vun der Propositioun 6956 Deel vu den Aarbechten an der Kommissioun ass, steet geschriwwen, datt een net am Detail op déi eenzel Bestëmmunge vun der Propositioun 6956 anzegoe brauch.

Am Avis vum Conseil dÉtat vum 10ten Oktober 2017, steet, datt amplaz vun enger detailléierter Analyse vun den Artikele vun der Propositioun 6956, de Conseil d‘État op seng Avise vum 6ten Juni 2012 a vum 14ten Mäerz 2017 verweist, déi mam Dossier 6030 zesummenhänken. Dës Avise géifen dem Conseil d‘État seng Positioun zur Verfassungsrevisioun ausräichend duerleeën.

Souwuel d‘Prise de position du Gouvernement, wéi och den Avis vum Conseil d‘État hunn also op den Dossier 6030 verwisen an dorobber verzicht d‘Artikele vum Dossier 6956 explizitt an de jeeweilege Stellungnamen ze analyséieren.

No der Prise de position du Gouvernement vum 22ten Abrëll 2016 an dem Avis vum Conseil d‘État vum 10ten Oktober 2017, gouf den 22ten November 2017 de Marc Baum vun der zoustänneger Kommissioun als Rapporteur designéiert.

Eng Woch méi spéit, den 29ten November 2017, gouf dunn d‘Propositioun, d‘Prise de position du Gouvernement souwéi den Avis vum Conseil d‘État an der Kommissioun examinéiert.

An dësem Kontext hunn d‘Membere vun der Kommissioun déi investéiert Aarbecht gewierdegt, och wann ee wat d‘Substanz betrëfft net enger Meenung wor. Finalement gouf  festgehalen, datt dës virgestallte Propositioun net déi grouss Lignë vum Dossier 6030 erëmspigelt – aus deem jo d’Dossieren 7575, 7700, 7755 a 7777 ervirginn –  an, datt een den Dossier 6956 parallel dozou weiderlafe léisst.

Den 23ten November 2021 hunn ech dunn vum Marc Baum d‘Relève iwwerholl an den 2ten Dezember 2021 stoung den Dossier nach eemol um Ordre du jour vun der Kommissioun.

De 7ten Dezember 2022 huet d‘Kommissioun de Rapport adoptéiert an mam haitege Dag steet den éischte Vott um Programm.

Vu dat déi erwäänten Dossieren 7575, 7700, 7755 a 7777, déi eng Revisioun vun der aktueller Constitutioun uviséieren, jo och eng éischt Kéier gestëmmt sinn, an dës Woch viraussiichtlech eng zweet Kéier gestëmmt ginn, proposéiert d‘Kommissioun der Chamber den Dossier 6956 net ze stemmen.

II.

Här President,

Léif Kolleegen a Kolleeginnen,

Ech ginn elo iwwer zum zweeten Deel vu mengem Rapport, wou ech déi grouss Lignë vun der Propositioun virstelle wäert.

D‘Propositioun beinhalt ganzer 18 Kapitele mat insgesamt 203 Artikelen. Dofir beschränken ech mech a mengem mëndleche Rapport op d‘Thematike vum Staat, der Citoyennetéit, de Grondrechter an der Demokratie.

Dat éischt Kapitel vun der virgeschloener Constitutioun proposéiert d‘Staatsform vun enger Republik a beinhalt eng ausféierlech Definitioun vum Staat.

Méi genee gesot schléit dësen Text der Gesellschaft eng Definitioun vum Staat vir, déi den Accent vir un allem op de Sozialstaat leet. Ënnert anerem huet dëse Sozialstaat d’Verflichtung, ee staarke Schutz vun de Grondrechter ze garantéieren a géint sozial Ongläichheete virzegoen. All dëst soll am Aklang mat enger nohalteger Entwécklung fir Mënsch a Ëmwelt realiséiert ginn.

Wéi am Rapport méi ausféierlech beschriwwe gëtt, kann sech de Sozialstaat fir d‘Auteuren net op een oder e puer Rechter souwéi op eng oder e puer Institutioune reduzéiere loossen. De Sozialstaat ass vill méi fir si. En ass ee komplext Konstrukt wat sech iwwerall an der ganzer Gesellschaft erëmspigelt.

Wärend dat éischt Kapitel ënnersträicht, datt de politesche pouvoir vun de Bierger.innen ausgeet, definéiert dat zweet Kapitel méi genee wien d‘Bierger.inne sinn.

D‘Auteure schloen eng Definitioun vir, déi net méi ausféierlech op dem Krittär vun der Nationalitéit berout. Si lee fest, datt d‘Bierger.innen all déi Persoune sinn, déi déi lëtzebuergesch Nationalitéit hunn, souwéi déi Persounen, déi säit mindestens fënnef Joer am Land wunnen.

Donieft gëtt de politeschen Alter op 16 Joer festgeluecht an d’Walflicht als Biergerflicht definéiert.

All dës Punkte sinn explizitt am selwechte Kapitel verankert.

Dat drëtt Kapitel betrëfft d‘Grondrechter a beinhalt eng 70 Artikelen. Dës grouss Zuel un Artikele spigelt d‘Wichtegkeet vun dësem Deel vun der Propositioun erëm.

D‘Kapitel fänkt mam Artikel 14 un, dee verfüügt, datt « La dignité humaine est inviolable. L‘Etat garantit son respect sans aucune restriction et interdit tout traitement et toute peine qui la violerait. »

D‘Auteure vun der Propositioun sinn der Meenung, datt d‘Notioun vun der « dignité humaine » eleng stoend net sou einfach ze definéieren ass an esouguer séier zu ënnerschiddlechen Interpretatioune féiere kann.

Aus dësem Grond vertrieden d’Auteuren d‘Meenung, datt een d‘« dignité humaine » an der Constitutioun genau an ausféierlech definéiere muss, also festhale muss wéi eng Rechter a Flichten aus der Notioun ervirginn.

Aus Zäitgrënn verzichten ech elo dorobber all Artikel eenzel opzezielen, mä ech ënnersträiche gären, datt d‘Propositioun explizitt an als aklobar Rechter, Rechter wéi d‘Recht op eng Wunneng, d‘Recht op eng mënschewierdeg Aarbecht, d‘Recht op Bildung souwéi d‘Recht op den Zougang zu de grondleeënden Bedürfnisser, zum Beispill zu Liewensmëttel, dem Gesondheetsberäich souwéi Waasser a Stroum, virgesäit.

Andeems een d’Rechter, déi mat der Notioun vun der « dignité humaine » a Verbannung bruecht kenne ginn, op konstitutionellem Niveau explizitt als aklobar Rechter verankert, garantéiert een e staarke Schutz vun dëse soziale Rechter.

Genee esou verdäitlecht de grad präsentéierten Deel de Gedanke vun den Auteuren, datt d‘sozial Gerechtegkeet eng essentiell Grondviraussetzung dofir ass, dat jiddwereen déi aner liberal Rechter iwwerhaapt notze kann.

Eng weider Intentioun vum drëtten Kapitel ass et aktuell an akut Problemer wéi zum Beispill de Klimawandel unzegoen.

Den Abschnitt iwwert « Les droits environnementaux » beinhalt 8 Artikelen, déi zum Beispill festhalen, datt de Staat obligéiert ass an all sengen Aktiounen de Prinzip vum développement durable ze respektéieren.

D‘Propositioun verankert dann och de « principe de précaution » an der Constitutioun, dee virgesäit, datt wann ëmmer ee Risiko vun irreversibele Schied fir d‘Ëmwelt oder fir d‘Gesondheet besteet, déi zoustänneg Autoritéiten déi noutwenneg Moossnamen huele musse fir eben dës Schied ze vermeiden.

Allgemeng wellen d‘ Auteur‘ en iwer dese Wee an der Constitutioun selwer staark Barrièrë géint d‘Ëmweltzerstéierung anzebauen an sech sou als Gesellschaft zu engem effektive Schutz vun der Ëmwelt ze verflichten.

Ier ech elo gläich zum Schluss vum Rapport kommen, wëll ech nach e puer Wieder zur Thematik vun der Demokratie soen.

Wéi erwäänt schléit dës Propositioun vir de politeschen Alter op 16 Joer erofzesetzen an de Krees vun de Walberechtegte Persounen ze erweideren, andeems ebe virgesinn ass, datt d‘Walrecht net méi réng ob dem Krittär vun der Nationalitéit berout.

D‘Auteure vun der Propositioun sinn sech allerdéngs och ganz genee bewosst, datt eng lieweg Demokratie net nëmmen dorobber beschränken dierf ginn, datt d‘Bierger.innen all puer Joer eemol wiele ginn.

D‘Auteure schloen dowéinst ee Bierger.inneninitiativerecht, als een zentrale Punkt vun der Erweiderung vun der Demokratie vir. Dëse Mechanismus ass am Artikel 120 am Detail beschriwwen.

Fir dass dëst Kärstéck vun direkter a participativer Demokratie sou effikass wéi méiglech ass, gesäit d‘Propositioun dräi Etappe vir.

An enger éischter Etappe präsentéiert ee Birger.inne Kommitee ee Virschlag fir ee Gesetz.

Wann mindestens 0.5% vun den op de Wallëschten ageschriwwene Birger.innen dem Virschlag zoustëmmen, da geet dëse Virschlag weider an d‘Chamber.

Wann d‘Chamber de Virschlag ofleent, da kennen d’Initiatoren an enger zweeter Etappe nach eemol probéieren Ënnerschrëften ze sammelen. Kréie si 2.5% zesummen, da muss d‘Chamber sech nach eng Kéier mat dem Virschlag beschäftegen.

Leent d‘Chamber de Projet allerdéngs nees of, da kann de Kommitee an enger drëtter a leschter Etappen ee Referendum verlaangen.

Den Text gesäit also eng substantiell Verdéiwung vun der direkter Demokratie vir ouni dobäi awer d‘Dir opzemaachen fir eng Bagatelliséierung vun dem direktdemokrateschen Instrument.

III.

Här President,

Léif Kolleegen a Kolleeginnen,

D‘Propositioun déi ech haut präsentéiere konnt gouf am Kader vun dem Debatt iwwert d‘Revisioun vun der Constitutioun entworf. Eng Debatt, déi eis säit ville Jore begleet.

D‘Propositioun erhierft net den Usproch op Vollstännegkeet, Perfektioun a Feelerfräiheet, mä si gesäit sech als ee konstruktive Beitrag vun dësem genannten Debat.

Andeems d‘Auteuren ee kompletten a konkreten Text virgeluecht hunn, deen ee weidere Bléckwénkel duerleet, denken ech, datt dëst och vollkomme gelongen ass.

Ech soen Iech villmools Merci.


Ried vum Nathalie Oberweis

Här President, léiw Kolleegen an Kolleeginnen,

Natierlech hu mir all eise politesche Brëll un an et wonnert mech deemno net dass dir net ganz mat eiser Verfassungpropos averstanen sitt.

Ech verteidegen se nawell hei !

Mee ech kann et net oft genuch soen : eis Verfassung ass einfach besser wéi déi vun der Majoritéit an der CSV.

An ech soen dat net wéi e bellege slogan.

Nee : eis Verfassung ass wi eng Bibel ; léiw Kolleegen a Kolleeginnen. Wirklech : et fennt een emmer erem nei Inspiratioun. Et fennt een och, fir déi déi dat brauchen, en Anker.

Kuckt, eis alternativ Verfassung erzielt eis vun enger Gesellschaft di inklusiv ass, di gerecht ass. Si verkierpert eng Visioun no enger anerer Gesellschaft déi op staarke Wäerter baséiert.

Si gett eis Äntwerten op di vill Froen di mer hunn.

Äntwerten op di Multikrisen an dene mer sinn.

Mir sinn zudéiwst iwerzeegt dass mir des alternativ Gesellschaftsbild brauchen. Mir kennen net esou weiderfueren wéi bis elo.

Jiddereen wees dat !

Och wann dir eis Verfassung haut net matdrot sinn ech zimlech iwerzeegt dass et des Verfassung ass di mir brauchen. Ech mengen och dass verschiddener oder souguer vill an dese Reien mat eiser Verfassung sympatiséieren.

Brauche mer des Verfassung well mir, Bierger a BiergerInnen, brauchen eng e neie Gesellschaftsprojet : mir wessen dass des Gesellschaft wéi se den Ament fonctionnéiert an eng Mauer wäert rennen well se net nohalteg ass. Mir wellen eng Gesellschaft déi nohalteg ass, well se inklusiv ass, well se jidderengem eng Plaz araumt, well se de Raichtem gerecht verdeelt an dofir de Gruew tescht eis manner grouss mecht.

Mir brauchen des Visioun, dese Gesellschaftsprojet, well mir verléieren all Hoffnung an déi aktuel Gesellschaft déi dominéiert gett vun sozio-ekonomeschen Ongläicheeten déi wuessen, Akkumulatioun vu Räichtem a Privilegien fir di eng a Kakahuetten fir di aner.

Mir brauchen des Verfassung well mer och d’ Hoffnung an de politesche System wi en den Ament fonctionnéiert verléieren. Vill Bierger a Bierginnen si resignéiert well se sech näischt méi vun desem verkrustesten politesche System erwarden. Mir brauchen Erneierung.

Des Verfassung huet virun allem Äntwerten op di vill Krisen an dene mer sinn : d’ Wunnengskris, de sozio-ekonomeschen Gruew mat sengem gesellschaftlechen Ongläichheeten déi wuessen ; Klimakris an Biodiversitéitskrisen. Mat deser Verfassung wier de Risiko manner grouss dass Kricher ausbriechen an Mensche mussen flüchten.

Eis Verfassung seet eis : Alternativen sinn méigleg. Dat wat mer den Ament erliewen, di Multikrisen an dene mer sinn an wou mer vun enger an di nächst navigéieren sinn Ausdrock vun engem System dee net méi ze droen ass, dee sech per force well erhalen fir de bien être vun enger Minoritéit iwer de bien être collectif.

Ech géing souguer soen dass eis Alternativ alternativlos ass. Mir kommen nämlech net derlanscht d’ Basis fir méi eng gerecht an inklusiv Gesellschaft ze leen, fir en Zesummeliewen wou mer mateneen an net géinteneen oder lanschteneen schaffen an liewen.

Et ass en zukunftorientéierten Text deen virun allem Jonken mee och sos Minoritéiten an aner marginaliséiert Gruppen Perspektiven bidd.

Jo, natierlech stellt eis Verfassung d’ Privilegien a Fro : Privilegien vun Eeleren iwer Jonker, vun denen déi besetzen iwer déi déi keen Besetz hun, denen déi d’Wahlrecht haut hun vis-à-vis vun denen déi kee Wahlrecht hunn. An jo mir stellen all Privilegien a Fro : och déi vun enger Monarchie iwer di Normalstiewleg. Well et fir eis nëmmen Normalstiewleg Leit ginn. Jiddereen ass gläich ! Deemno gesäit eis Verfassung e Republikanesche System viir mat enger President.In.

Eis Verfassung ass ambitieis. Si huet Ambitiounen fir eis Gesellschaft déi ech jo schon zum Deel beschriwen hunn : e Gesellschaftsprojet deen op enger neier Wäertebasis fundéiert : Gerechtegkeet, Solidaritéit, Empathie. Ambitieis well dese Gesellschaftsprojet dee mir zeechnen op staarke Prinzipien fundéiert : e staarke Sozialstaat, en extensive Katalog vun aklobare Grondrechter.

Natierlech ass eis Verfassung amibitiéis well et, do wou mer haut stinn, net duergeet mat klengen Ännerungen.

Jo, a weg entschellegt mech, mir sinn der Meenung dass d’ Verfassung vu Majoritéit an CSV net op der Héischt sinn vun denen Erausfuerderungen virun dene mir haut stinn.

Aus desem Constat eraus dann ass eis Verfassung gebuer : d’ Feststellen dass mer eng Refonte, eng Neiopstellung um Niveau vun der Verfassung brauchen.

Well den Text deen Majoritéit an CSV proposéiert hunn, spiggelt eiser Meenung no emmer nach zevill eng Verfassung aus dem 19. Joerhonnert erem di zwar geupdated gouf mee keng nei Jalon’ en setzt fir en 21. Joerhonnert.

Et ass eiser Meenung no eng verpasste chance ! Eng verpasste Chance well et hätt ee jo kennen Bierger a Biergerinnen begeeschteren fir eng Neiasuriichtung. Natierlech net mat dem Text vu Majoritéit an CSV mee mat desem !

Gitt de Bierger a Biergerinnen di Texter ze liesen, eis Verfassung an déi vu Majoritéit an CSV an ech si mer secher dass de Gros eise Projet ennertsetzt.

Wa mer wessen dass eng Verfassung als Grondgesetz dat wichtegst Gesetz ass, da wesse mer dass et de Grondsteen leet fir alles wat dono kennt.

Dofir loosst mech et hei nach emol soen : eng Verfassung muss net minimalistesch sinn. Si kann och extensiv ausgeluecht sinn sou wéi eis Verfassung dat mecht.

All denen déi mengen eng Verfassung misst neutral sinn, soen ech : Neutralitéit gett et net.

All Gesetz spiggelt di gesellschaft Kräften an d’ Schreft vum Auteur erem.

An eis well sech kloer, konkret, ambitieis a fortschrettlech.

Well se kloer a konkret ass, ass se onmessverständlech.

Iwer 18 Kapitelen an 203 Artikelen gett d’ Fundament vun der zukünfteger Gesellschaft konkret ausgeluecht.

Eis Verfassung gesäit e maximum a Garantien viir, e bidd Perspektiven well en all eis Rechter am Détail festhällt.

D’ Kapitel iwer Grondrechter huet 70 Artikelen ! A 70 Artikelen ginn aklobar Grondrechter festgehalen an dat, Kolleeginnen a Kolleegen, sinn alles Rechter déi mir hunn a brauchen. Mir erfanne näischt !

Mir proposéieren just dass Biergerinnen a Bierger gestäerkt ginn !

A 70 Artikelen hale mir fest wat mir enner Mënschewürd verstinn. Mir wellen deen Term konkret ausleen an u konkrete Rechter festmaachen fir dass mir eis all eens sinn wat mer drenner verstinn. De Prinzip vun der Menschewürd bennt eis dann och zesummen als Gesellschaft. Mir gesin deemno e Recht op Wunnen viir. Wunnen ass en existenzielle Besoin dofir gehéiert dat eiser Meenung no an eng Verfassung.

Mir gesin och e Recht op Arbecht viir well mer eis iwer an duech eis Arbecht entfaale kennnen an eng Plaz an eng Roll an der Gesellschaft fannen.

Eis Verfassung verpflicht de Staat des weideren géint Armutt an sozial Ausgrenzung viizegoen. De Staat muss géint sozial Ongläichheeten viirgoen an dat enner anerem iwer eng progressiv Steierpolitik sou wéi mir se hei schon e puermol duergeluecht hunn. Och eise Schoulsystem muss esou gestalt ginn dass en net méi sozial Ongläichheeten reproduzéieren an an dem Kontext invitéieren ech iech den podcast Schlechte Schüler vum Radio 100,7 ze läuschteren !

Net just stäerke mer de Bierger hir  Rechter mee d’ Bierger an BiergerInnen kréien Accès zum Verwaltungsgeriicht wou si direkt hir Rechter kennen akloen. 

Och erweidere mer d’ Biergerrechter well mir halen um Awunnerwahlrecht fest. Mir si nach emmer fundamental der Meenung dass mer den Ament mat knapp 50 % Wahlberechtegten hei am Land e graven demokrateschen Defizit hunn.

Mir stäerken och gär eis Institutiounen andems mer se zB méi transparent gestalten mee och andems mer Interessekonflikter ennerbannen. Deemno wäer et zB net méi méigleg Députéiert a Buergermeeschter zuglaich ze sinn.

Ee Prinzip dee mir besonneg um Häerz lait ass de Principe de précaution dee mir an der Verfassung bei den Emweltrechter  festhalen. Dat bedeit souvill wéi dass  wann e Risiko besteet dass Gesondheet oder Emwelt kennen zu Schued kommen, zB bei engem Projet, da mussen di effentlech Autoritéiten de Precautiounsprinzip uwenden.

Et gett dach näischt méi vernünfteges hautzudags wi de Precatiounsprinzip Verfassungstechnesch festzehalen !

D’ Verfassung hällt och enner anerem fest dass de Staat geint den enormen ekologeschen Foussofdrock viirgeet. Des Verfassung hellt de Staat vill méi staark a Verantwortung wéi dat bis elo de Fall ass. Si verpflicht de Staat deemno vill méi staark sech ze engagéieren fir Menscherechter an Emweltrechter, fir eng nohalteg an inklusiv Entwecklung.

Ech sin haut houfreg des Verfassungspropos dierfen viirzestellen. Ech sin houfreg d’ Suite vum Marc Baum, David Wagner, vum Serge Urbany an dem Änder Hoffmann kennen ze huelen. Ech well si vun hei aus honoréieren fir hir Arbecht, hiren Engagement an hir Visioun.

Mee ech sinn awer och traureg well ech mer de villen Krisen bewosst sinn an deene mir déiw stiechen an ech mir och bewosst sinn dass d’ Majoritéit hei bannen net op de Wee geet vun enger Verfassung déi Äntwerten op Krisen huet. Well des Verfassung ass dat : si leet Schinnen fir eng Krisepolitik ze machen. Et ass och eng Verfassung di Krisesecher ass am Senn wou se preventiv wierkt !

Ech sinn traureg well et ass eng verpasste Chance, nees emol. Mir steieren leider weider vun enger Kriis an di nächst ouni eist Denken an Handelen a Fro ze stellen.

Fir eng fortschrëttlech a konkret Verfassung.

D’Diskussioun ronderëm d’ Verfassungsrevisioun ass an de leschte Wochen e wéineg ënnergang – vue dass d’Aktualitéit ronderëm d’ Coronapandemie dréint.

D’ Verfassungsrevisioun ass awer eppes funamentales a fundamental wichteges.
 
MIR sinn alles mee NET iwwerzeegt vun der aktueller Verfassungsrevisioun vu de Regierungsparteien an der CSV. A wéi soll een och? Wann een sech des Texter ukuckt kënnt een net derlanscht festzestellen dass et den «plus petit dénominateur commun» ass wéi ee seet, tëscht deene 4 Parteien. Et ass eng minimalistesch Kompromëssléisung. D’Texter sinn NET ambitiéis an hu keng kloer Visioun vun wéienger Gesellschaft mir fir eis wëllen.
 
Mir brauchen awer  Kloerheet an Ambitiounen.
Kloerheet brauche mer, well mer wësse musse wouhi mer steieren.
Mir brauchen eng Visioun, déi ambitieis ass, well mer Äntwerte  bräuchen op di sozial, ekonomesch Krisen an deene mer sinn.
 
Mir hunn dat ausgeschafft. déi Lénk huet schon 2015 eng Verfassung ausgeschafft déi Äntwerte gëtt op di multipel Krisen an deene mer eis befannen.
Wann déi aktuell Verfassungrevisioun eng minimalistesch ass, DANN ass eis Verfassung de Géigendeel. Mir sinn der Iwerzeegung dass eng Verfassung e STAARKT Grondgesetz soll sinn an net e schwaacht.
D’Verfassungpropos vun déi Lénk ass eng komplett, si kuckt an Zukunft, si huet eng Visioun vun enger solidarescher, fortschrëttlecher a gerechter Gesellschaft.
Mir soe KLOER wéi mir eis d’Gesellschaft virstellen.
 
Déi faméis Staatsziler di verschiddene Beweegungen an eiser Gesellschaft Suerge bereeden, droe mir vill méi wäit. Wann d’Staatsziler nämlech net aklobar sinn, da soe mir : mir brauchen aklobar Grondrechter. Dofir fënnt een an eiser Verfassungspropos breed ausgebaute Grondrechter.
 
Eis Verfassung gesäit e Recht op Wunnen an op Aarbecht vir. Wat bedeit dat? Ma dat bedeit dass d’Bierger a Biergerinnen se akloe kennen viru Geriicht. De Staat muss alles Méigleches maache fir des Rechter ze garantéieren.
 
Desweideren gesäit eis Verfassung vir, dass de Staat muss geint Armutt virgoen. De Staat ass DE Garant vum Kampf géint d’Armutt. Och dat kann een akloen wann ee mengt dass de Staat NET alles ënnerhellt fir géint d’ Armutt virzegoen. Och soll de Staat  géint Ursaache vun sozial an ekonomeschen Ongläichheeten virgoen.
 
De Staat verpflicht sech och all méiglech Mossnamen ze huele fir géint de Klimawandel virzegoen an engagéiert sech den ekologesche Foussofdrock ze reduzéieren.
 
Alles dat ass den Ament an der Verfassungspropos vun de Regierungsparteien an der CSV NET virgesin. Eis Verfassung ass entgéint hirer konkret – esou konkret dass keng Messverständnisser an falsch Interpretatioune méiglech sinn. Rumeuren iwwert wat dra steet oder NET, kënne bei eiser Verfassung NET entstoen, well d’Visioun ass kloer déi vun enger gerechter Gesellschaft.
 
JO mir stinn hannert dem Wahlrecht fir Awunner.
JO mir stinn fir eng progressiv Besteierung – an dat fir de Räichtem gerecht an der Gesellschaft ze verdeelen.
JO mir wëllen eng Gesellschaft mat manner Superräichen a manner Aarmen a sougenannte Working poor.
JO mir wëllen eng Gesellschaft, wou keen e Mindestloun muss kréien deen ennert der Armutztsgrenz ass.
JO mir wellen e Staat, dee verantwortlech virgeet an dee bei all Actioun, bei all Gesetz, de principe de précaution uwend – dat heescht den Impakt op Gesondheet an Ëmwelt préiwt.
A JO mir wëllen eng Gesellschaft, wou net just d’Privateegentum protegéiert gëtt, mee och de kollektiven  a sozialen Eegentum.
 
DAT brauche mer. Eng konkret, ambitiéis an fortschrëttlech Verfassung mat Äntwerten op Krisen.

Die Würde des Menschen

« Die Würde des Menschen ist unantastbar », so lautet der erste Satz des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. So ähnlich steht es auch in der Präambel zur Erklärung der Menschenrechte von 1948: die Anerkennung der Würde, die allen Mitgliedern der menschlichen Familie inhärent sei, sei das Fundament der Freiheit, der Justiz und des Friedens in der Welt. Die zwei Texte entstanden unter dem Eindruck der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Mit dem Revisionsprojekt soll nun auch die menschliche Würde in unsere Verfassung aufgenommen werden. Artikel 10: « La dignité humaine est inviolable. » Der Kommentar zum Artikel beruft sich ausdrücklich auf die Erklärung der Menschenrechte von 1948 und erklärt, die « Würde » sei das Fundament aller Grundrechte. Die dann in den wenigen folgenden Artikeln aufgezählten Grundrechte sind allerdings zwar fundamental, aber recht spärlich: die physische und mentale Integrität, Verbot von Folter und Todesstrafe, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Sollte die Würde des Menschen nicht mehr sein? Schon ein Vergleich mit dem deutschen Grundgesetz lohnt sich: dort folgen auf den Würde-Artikel eine ganze Reihe von Grundrechten, die sich daraus ergeben.

Das Problem mit der Würde: sie ist schwer zu definieren und erlaubt deswegen unterschiedliche oder gegensätzliche Deutungen. In der Frage der aktiven Sterbehilfe etwa berufen sich sowohl Befürworter wie Gegner auf sie. Man kann sich gut vorstellen, dass heute Impfgegner sie anführen – zusammen mit dem Artikel über physische Integrität. Dass sie damit die physische und mentale Integrität anderer Menschen missachten, nehmen sie in Kauf.

Das Beispiel zeigt, wie angebliche oder wirkliche Würde und physische Integrität der einen die der anderen bedrohen können. Zwar hängt der Begriff der Würde mit dem der Selbstbestimmung und der Freiheit zusammen. Die kann aber nicht (trotz neoliberalem Zeitgeist) auf ein individuelles « laisser-faire » reduziert werden. Freiheit kann nicht bedeuten, zu tun und zu lassen wie man will, ganz einfach, weil niemand allein lebt auf dieser Welt. Unser Tun und Lassen hat immer Folgen für andere, und unsere Freiheit muss dort enden, wo die der anderen beginnt. Daher kann im Namen des Allgemeinwohls die individuelle Freiheit eingeschränkt werden. Wie kompliziert das werden kann, zeigt uns die aktuelle Pandemie-Krise.

Den Zweideutigkeiten und den Grenzen der « Würde » kann man nur entgehen, indem man die Grundrechte viel genauer und ausführlicher definiert. Dann gehört das Recht auf Wohnen, das Recht auf eine (eben!) menschenwürdige Arbeit, auf Bildung, auf gesellschaftliche Beteiligung ebenso zur Menschenwürde wie der Schutz der physischen Integrität – immer im gesellschaftlichen Kontext des Gemeinwohls.

Das Kapitel über die Grundrechte in dem Verfassungsvorschlag der Lénk illustriert, wie das aussehen kann.

Hier geht’s zur Zusammenfassung.

La dignité humaine

« La dignité humaine est inviolable », c’est sur cette phrase que s’ouvre la Constitution (Loi fondamentale) allemande. La déclaration des droits de l’homme de 1948 dispose pareillement « que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Les deux textes reflètent les leçons tirées des crimes contre l’humanité de la 1e moitié du 20e siècle.

Avec le projet de révision, la dignité humaine devrait entrer dans la Constitution luxembourgeoise. Son article 10 reprend littéralement la première phrase de la Loi fondamentale allemande. Le commentaire des articles se réfère explicitement à la déclaration des droits humains de 1948. Et précise que « l’inviolabilité de la dignité humaine constitue le fondement même des droits fondamentaux. » Pourtant, les droits fondamentaux énumérés dans les quelques articles suivants sont fort limités: protection de l’intégrité physique et mentale, interdiction de la torture et de la peine de mort, liberté de pensée, de conscience et de religion. La dignité humaine se réduirait à ces quelques formules? Rien qu’une comparaison avec la Constitution allemande nous mène déjà un peu plus loin: l’article sur la dignité y est suivi d’un nombre impression de droits fondamentaux qui en découleraient.

Le problème avec la « dignité humaine », c’est qu’elle ne se définit pas facilement. Et donc qu’elle permet des interprétations différentes voire contradictoires. Sur la question de l’euthanasie, par exemple, ses défenseurs et ses opposants pouvaient s’y référer pareillement. Actuellement, on s’imagine aisément, que les anti-vax peuvent s’y référer de même qu’à l’intégrité physique. Qu’ils mettent en danger ainsi l’intégrité physique et mentale des autres ne semble pas les préoccuper outre mesure.

L’exemple montre bien que la « dignité » supposée ou réelle et l’intégrité physique des uns peut menacer celle des autres. Il est vrai que l’idée de la dignité est étroitement liée à celle de l’autodétermination et de la liberté. Mais celle-ci ne peut pas être réduite (malgré l’ambiance néolibérale) à un simple laisser-faire individuel. La liberté ne signifie pas que je puisse faire ou laisser comme bon me semble, pour la simple raison que je ne vis pas seul sur terre. Mes actions ont toujours des conséquences pour d’autres, et ma liberté finit là où celle de l’autre commence. C’est pourquoi la liberté individuelle peut être limitée au nom du bien commun.  Que tout cela n’est pas simple, c’est ce que nous montre précisément l’actuelle crise pandémique.

On peut éviter les ambiguïtés et les insuffisances de la « dignité » en étendant et en précisant les droits fondamentaux qui y seraient liés. Le droit au logement, à un travail digne, à l’éducation, à la participation démocratique font partie dès lors de la dignité humaine aussi bien que la protection de l’intégrité physique – toujours dans le contexte du bien commun.

Le chapitre sur les droits fondamentaux dans la Constitution alternative de déi Lénk illustre bien ce que tout cela veut dire.

Cliquez ici pour lire le résumé.

Direkte Demokratie

Die Instabilität der Demokratie, schreibt der französische Historiker Gérard Noiriel, beruht vor allem auf dem Widerspruch zwischen repräsentativer (also parlamentarischer) und direkter Aktion oder direkter Demokratie.

Ist dieser Widerspruch auflösbar? Und was heißt direkte Demokratie?

Im weiteren Sinn kann man zu der direkten Demokratie alle zivilgesellschaftlichen Aktionen und Bewegungen zählen, die einen Einfluss von « unten » auf die politischen Entscheidungen und Gesetze ausüben wollen – manchmal mit Erfolg, sei es kurzfristig oder nach langen und harten Auseinandersetzungen. Zu dieser Art von direkter Demokratie gehören öffentliche Kundgebungen, Streiks und andere Formen des sozialen Widerstands, ziviler Ungehorsam usw. Die Fridays for future ebenso wie die Demonstrationen zum Recht auf Wohnen.

 Im engeren Sinne heißt direkte Demokratie die persönliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Ausarbeitung von Gesetzen oder zumindest deren direkte Zustimmung. So wie im alten Athen, wo die Bürger (nur eine kleine Minderheit der männlichen Bevölkerung) auf dem Marktplatz nach dem Mehrheitsprinzip über Posten, Gesetze oder Krieg und Frieden abstimmten.

In den modernen Nationalstaaten ist diese Form direkter Demokratie kaum mehr vorstellbar. Die klassische Form ist daher die Volksbefragung (Referendum), häufig in der Schweiz, selten in allen anderen demokratischen Staaten.

Zu der direkten Demokratie im engeren Sinn, also der direkten Mitwirkung des Citoyen an der demokratischen Gesetzgebung haben déi Lénk in ihrer alternativen Verfassung einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet: « droit d’initiative citoyenne ». Er sieht vor, dass Bürgerinnen und Bürger einen Gesetzvorschlag einbringen können, der nach mehreren Etappen auch zu einem Referendum führen kann. Demagogische Pervertierungen oder Abbau der Grundrechte sollen dabei verhindert werden.

Im Einzelnen sieht der Vorschlag folgendermaßen aus: Ein Bürger:imnen-Komitee präsentiert einen Gesetzvorschlag. Wenn mindestens 0,5% der eingeschriebenen Wähler:innen diesem Vorschlag zustimmen, geht er ans Parlament. 0,5% das wären etwa 1.300 Unterschriften (Stand 2018). Mit erweitertem Wahlrecht, wie es déi Lénk. vorschlagen, wären es natürlich mehr.

Wenn das Parlament den Vorschlag ablehnt, können die Initiatoren nochmal zur Unterschrift aufrufen. Bei 2,5% der Wähler:innen (65.000) muss sich das Parlament erneut für oder gegen den Vorschlag entscheiden. Lehnt das Parlament weiterhin ab, kann das Komitee eine Volksbefragung  verlangen. Jede im Parlament vertreten Partei kann zu dem Thema auch einen Vorschlag vorlegen.Vor dem Referendum gibt es ein Gutachten des Staatsrats und das Verfassungsgericht überprüft, ob die Vorschläge die verfassungsmäßigen Grundsätze respektieren. Ein Vorschlag ist angenommen mit der Mehrheit der gültigen Stimmen.

Hier geht’s zur Zusammenfassung.


Démocratie directe

« … la démocratie (est) un régime potentiellement instable parce qu’elle repose sur deux conceptions contradictoires de la citoyenneté: la délégation de pouvoir et l’action directe. » (Gératd Noiriel, Histoire populaire de la France). Peut-on dépasser cette contradiction? Et que veut dire action ou démocratie directe?

Au sens large (ainsi que l’entend Noiriel) on peut entendre par là toute action ou tout mouvement de la société civile qui veut influencer les décisions politiques et la législation – parfois avec succès, soit à court terme, soit au bout de confrontations longues et dures. Les manifestations publiques, les grèves ou autres formes de résistance sociale, la désobéissance civile etc. seraient des exemples de cette démocratie directe. Les Fridays for future de même que les manifestations pour le droit au logement.

Au sens plus strict la démocratie directe serait la participation personnelle des citoyen/en à l’élaboration des lois ou du moins leur approbation directe. Dans l’antique démocratie athénienne, les citoyens (une minorité – masculine! – de la population) décidèrent sur la place publique de postes, de lois et de la guerre.

Dans les Etats-nations modernes une telle forme de démocratie directe n’est plus guère imaginable. La forme classique est alors le référendum, fréquent en Suisse, rare dans tous les autres Etats démocratiques.

Dans leur Constitution alternative, déi Lénk proposent un « droit d’initiative citoyenne », qui prévoit une participation directe de la population à la législation.   Les citoyen/nes peuvent soumettre une proposition de loi, qui, ayant parcouru plusieurs étapes, peut déboucher sur un référendum. Il faut avoir soin, évidemment, d’éviter les dérives démagogiques et la mise en question des droits fondamentaux.

Voici pour le détail: Un comité citoyen soumet une proposition législative. Si 0,5% des électeur/trices inscrit/es approuvent la proposition, la Chambre des Députés doit s’en saisir. 0,5% – cela voudrait dire autour de 1.300 signatures (état 2018). Ce chiffre serait évidemment plus élevé avec le droit de vote élargi proposé par déi Lénk.

Si la Chambre refuse, les initiateurs peuvent relancer la consultation, et si 2,5% des inscrit/es approuvent, la Chambre devra se saisir une nouvelle fois. En cas de nouveau refus, les initiateurs peuvent exiger un référendum. Chaque parti représenté à la Chambre peut soumettre sa propre proposition de loi. Le Conseil d’Etat donnera son avis et la Cour constitutionnelle vérifiera le respect des droits fondamentaux. Un proposition sera admise avec la majorité des votes valides.

Voici le résumé.

Welche Rechte?

In den Verfassungen des 19. Jahrhunderts, zu denen auch unsere Verfassung gehört,  dominierten die liberalen Rechte. Gemäß dem bürgerlichen Individualismus sollten die den Einzelnen vor den Eingriffen des Staates und auch der Allgemeinheit geschützt werden. Soziale Schutzrechte oder soziale oder kulturelle Staatsziele kommen bis heute dort kaum vor, auch nicht in dem Revisionsprojekt der Majorität. Selbst der noch bescheidene Sozialstaat, der seit 100 Jahren mühsam erstritten wurde, ist nicht in der Verfassung verankert. Das heißt konkret, er kann durch Gesetz mit einfacher Mehrheit im Parlament abgebaut werden. Daran ändert auch das Revisionsprojekt kaum etwas. So steht das Recht auf Arbeit, das Recht auf Wohnen nicht unter den Grundrechten, sondern unter dem Titel « Objectifs à valeur constitutionnelle », also keine einklagbaren Rechte, sondern vage Zielsetzungen, deren Umsetzung nicht garantiert ist. Zum System der sozialen Sicherheit, der Gesundheit und dem Arbeitsrecht  heißt es nur lapidar im Art 67: La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. Also keinerlei Verbindlichkeit für den Staat und keine einklagbaren Rechte für die Bürgerinnen und Bürger.

In internationalen Abkommen, angestoßen von der UNO, hat sich die Gewichtung zwischen individuellen und sozialen Rechten in den letzten Jahren etwas verschoben. Während die Menschenrechtserklärung von 1948 noch stark geprägt war von den individuellen Schutzrechten, rückten in den folgenden Jahren zunehmend auch soziale und kulturelle Rechte in den Vordergrund und flossen auch in neue Pakte ein, wie zum Beispiel den Pakt für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte von 1976, der seither noch aufgebessert wurde. Die Bestimmungen sind aber nicht wirklich verbindlich, also nicht einklagbar. Das wären sie, wenn sie in die nationale Verfassung eingeschrieben wären.

Genau das will déi Lénk mit ihrem Projekt. Das Recht auf Wohnen, das Recht auf menschenwürdige Arbeit und Einkommen gehört dort zu den einklagbaren Grundrechten. Das System der sozialen Sicherheit (Renten, Absicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit usw.) wird als Grundrecht festgeschrieben, und zwar als soziales Eigentum, das nicht privatisiert werden darf. Zudem werden dem Staat strukturelle Maßnahmen vorgeschrieben, um die sozialen Ungleichheiten abzubauen und eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen « Reichtums » zu gewährleisten.

Darüber hinaus kommt es darauf an, wie die verfassungsmäßigen Grundrechte abgesichert werden und die Bürgerinnen und Bürger sie einklagen können. Dazu schlagen wir ein Verfassungsgericht vor, das nicht nur vom Parlament oder der Regierung konsultiert werden soll, sondern an das sich auch einzelne oder Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern wenden können, wenn sie überzeugt sind, dass ihre Grundrechte nicht respektiert werden.

Quels droits?

Dans les constituions du 19e siècle – dont la nôtre – prédominaient les droits libéraux. Conformément à l’individualisme bourgeois, les individus devraient être protégés contre les interventions de l’État et de la collectivité. Des protections sociales ou des objectifs sociaux et culturels de l’État n’y apparaissent pas, ni non plus actuellement dans le projet de révision majoritaire. Même l’État social, encore modeste, arraché au cours des luttes depuis 100 ans, n’est pas ancré dans la constitution. Ce qui veut dire, concrètement, qu’il peut être démantelé avec une simple loi par une majorité parlementaire. Le projet de révision n’y change rien – ou si peu. Ainsi le droit au travail, le droit au logement ne figurent pas parmi les droits fondamentaux, mais parmi les « objectifs à valeur constitutionnelle » – objectifs vagues et non exigibles, dont le réalisation n’est pas garantie. A propos du système de la sécurité sociale (pensions, maladie, chômage etc.), de la santé et du droit du travail, on se satisfait d’une formulation lapidaire: « Art. 67. La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. » Donc aucune obligation pour l’État ni de droits exigibles pour les citoyen/nes.

Au niveau du droit international, sous l’impulsion de l’ONU, le rapport entre droits individuels et sociaux s’est pourtant déplacé en faveur des derniers. La déclaration des droits de l’homme de 1948 était encore largement marquée par la prédominance des droits individuels. Mais au cours des décennies suivantes, les droits sociaux et culturels gagnaient en poids et furent inscrits dans de nouvelles conventions, comme le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1976, qui a été renforcé depuis. Mais ces dispositions ne sont pas vraiment contraignantes. Elles le seraient, si elles étaient inscrites dans la constitution nationale.

C’est précisément l’objectif du contre-projet de déi Lénk. Le droit au logement, le droit à un travail respectant la dignité humaine, à un revenu suffisant font partie des droits fondamentaux. De même que le système de la sécurité sociale, défini comme propriété sociale qui ne pourrait être privatisé. L’État serait obligé à des mesures structurelles pour réduire les inégalités sociales et garantir une distribution pus juste des richesses de la société.

Encore s’agit-il de savoir comment les droits fondamentaux sont efficacement protégés et comment les citoyen/nes peuvent exiger leur respect. C’est pourquoi notre projet propose une Cour constitutionnelle, qui ne peut pas seulement être consulté par le gouvernement ou la Chambre, mais que le/la citoyen/ne ou des groupes de citoyen/nes pourraient saisir pour faire valoir leurs droits.

Heiliges Privateigentum?

« Art. 29. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. » So steht es im Projekt der « neuen » Verfassung.

Neu ist an dieser Bestimmung nichts. Der Artikel 16 der bestehenden Verfassung wird unverändert übernommen. Mit dem « nul » (keiner) kann nur der Privateigentümer gemeint sein. Privateigentum gilt als gesellschaftlicher Standard, die Enteignung aus Gründen des öffentliches Nutzens als Ausnahme. Was man unter öffentlichem Nutzen zu verstehen hat, bleibt unklar und wird dem Gesetz überlassen. Schön dehnbar ist er allemal. Um eine Autobahn bauen zu können, gilt der « öffentliche Nutzen » auch gegen die Interessen eines Landwirtes, der sein Ackerland verliert. In der Wohnungsfrage aber steht das Recht auf Privateigentum der großen Immobilienbesitzer (ob Privatpersonen, Immobiliengesellschaften oder Investitionsfonds) immer noch über dem Recht auf Wohnen.

Wie schon in den nordamerikanischen so auch in der französischen Menschenrechtserklärung von 1789 zählt das Privateigentum zu den Grundrechten, « un droit inviolable et sacré ». Für die revolutionäre Bourgeoisie galt es, ihren Besitz sowohl vor dem willkürlichen Eingriff des absoluten Monarchen wir auch vor den Ansprüchen der Besitzlosen zu schützen.

Dieses bürgerliche Eigentumsrecht wurde von Napoléon in den « Code civil » eingeschrieben, der auch in Luxemburg noch immer Gesetzeskraft hat.:

« Art. 546. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit… Dem Eigentümer gehört also auch alles, was sein Eigentum produziert.

Da die « chose » selbst kaum etwas produziert, können es wohl nur diejenigen sein, die gegen Lohn mit oder aus der Sache etwas machen. Die Herrschaft über Sachen ist Herrschaft über Menschen und ihre Arbeit, geheiligt von unserem « Code civil ». Übrigens auch von unserem Arbeitsrecht, wo das Salariat definiert wird als « subordination ».

« Das Kapital regiert, und es regiert durch das Recht », schreibt die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Katharina Pistor.  « Kurz, das Kapital ist untrennbar mit dem Recht und der staatlichen Macht verbunden, denn ohne diese würden die rechtlichen Privilegien, die das Kapital genießt, von anderen nicht respektiert werden. »

In der alternativen Verfassung der Lénk wird das private Eigentumsrecht begrenzt durch das Allgemeinwohl. Und es gibt dort nicht nur privates, sondern auch öffentliches, kollektives, soziales Eigentum, das verfassungsrechtlichen Schutz verdient – gegen Privatisierung. Schließlich wird (wie übrigens im deutschen Grundgesetz) die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Boden, von natürlichen Ressourcen, von Produktionsmitteln verfassungsrechtlich abgesichert.

Propriété sacrée?

« Art. 29. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. »

La  formulation du projet majoritaire de révision constitutionnelle n’est pas nouvelle: c’est la reprise littérale de la constitution en vigueur. La propriété privée vaut comme norme, l’expropriation pour cause d’utilité publique doit rester l’exception. Ce qu’il faut entendre par «utilité publique » reste dans le flou artistique, la loi doit le définir. Le sens est joliment flexible. Pour pouvoir construire une autoroute, l’utilité publique joue contre l’agriculteur qui perd sa terre arable. Quand il s’agit du logement, le droit des grands propriétaires fonciers (personnes privées, sociétés immobilières, fonds d’investissement) prime toujours sur le droit au logement.

Dans la déclaration française des droits de l’homme et du citoyens de 1789 (comme déjà dans les déclarations similaires en Amérique du Nord), la propriété privée fait partie des droits fondamentaux: « un droit inviolable et sacré ». La bourgeoisie révolutionnaire voulait protéger ses propriétés contre l’intervention arbitraire du monarque absolu comme contre les revendications des classes dépossédées.

Ce droit bourgeois de la propriété fut inscrit dans le code civil de Napoléon – qui est toujours en vigueur au Luxembourg:

 « Art. 546. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit… Au propriétaire appartiendra tout ce que sa propriété produira.

Comme la « chose » elle-même ne produira sans doute rien, ce seront donc celles et ceux qui, contre salaire, feront quelque chose de ou avec la « chose ». Et tout appartiendra au propriétaire. Le pouvoir sur les choses est pouvoir sur les hommes et leur travail – consacré par notre code civil. Comme d’ailleurs par notre code du travail, qui définit le salariat par la « subordination ».

Ou, selon l’économiste américaine Katharina Pistor: « Le capital gouverne, et il gouverne par le droit. (…) Bref, le capital est intimement lié au droit et au pouvoir politique , car sans eux, les privilèges juridiques, dont bénéficie le capital, ne seraient pas respectés par autrui. »

Dans la constitution alternative de déi Lénk le droit de la propriété privée est limité par l’intérêt général. Elle retient qu’il y d’autres formes de propriété: propriété publique, collective, sociale, qui méritent une protection constitutionnelle – contre la privatisation. Et enfin (comme d’ailleurs dans la Constitution allemande), elle garantit la possibilité de socialiser les ressources foncières et naturelles, ainsi que les moyens de production.

Conférence de presse déi Lénk sur le débat autour de la Constitution

Dossier de presse

 1. Chronologie d’un débat voué à l’échec.

La Constitution actuelle date de 1868. Depuis elle a été modifiée à quarante reprises. De ces quarante modifications, pas moins de trente ont été faites depuis 1989. L’accord de coalition de 2004 avait prévu une refonte constitutionnelle. La commission des institutions a donc commencé à travailler. La proposition de révision constitutionnelle 6030 a été déposée en 2009. déi Lénk a accompagné ce processus de manière constructive mais a émis deux critiques fondamentales :

 • La proposition 6030 est un simple toilettage, elle manque ambition et n’est donc pas à la hauteur des défis du XXIe siècle.
 • Le texte a été rédigé à huis clos sans participation citoyenne.

En raison du manque d’ambition, déi Lénk a commencé à plancher sur une Constitution alternative en consultant des experts sur la question. Cette proposition alternative a été déposée à la Chambre en 2016, où elle prend la poussière depuis. En ce qui concerne l’absence de participation citoyenne, de légères ouvertures avaient été concédées :

 • en 2015/2016, les citoyen.ne.s ont pu faire leurs propositions aux député.e.s. Ces propositions n’ont pas été vraiment considérées.
 • l’université avait réuni un panel de 60 personnes représentatives pour discuter, le temps d’un weekend, du texte de révision. Cette démarche n’a pas eu le moindre impact.

En 2018, le rapport de la proposition 6030, qui constitue la dernière étape avant le vote, a été adopté par tous les partis. Seul déi Lénk s’est abstenu. Tous les partis avaient promis à l’époque la tenue d’un référendum. En 2019, le CSV a procédé à un revirement spectaculaire : plus de référendum et le morcellement de la révision en quatre parties. Avec ces 21 sièges, le CSV peut bloquer la révision, la majorité a donc dû accepter ce marchandage. En automne 2021, la première partie de la révision, qui porte sur la justice, a été adoptée par les député.e.s du CSV et de la majorité. déi Lénk s’est encore abstenu.

La rupture de la promesse d’un référendum a été instrumentalisée par l’ADR pour lancer une vaste campagne en faveur d’une consultation. La pétition 2007, qui a recueilli environ 20.000 signatures, en a fait partie. Tout comme l’initiative citoyenne qui consiste à rassembler les 25.000 signatures nécessaires dans les communes. déi Lénk est toujours favorable à un référendum, mais il ne soutient ni la pétition, ni l’initiative citoyenne. La pétition est clairement une initiative de l’ADR, car elle reprend les arguments délirants du parti de Fernand Kartheiser et joue ainsi sur les peurs des citoyen.ne.s: obligation vaccinale, vision du monde ultraconservatrice, xénophobie latente, royalisme moyenâgeux et individualisme néolibéral. L’ADR s’inspire clairement des stratégies du suppôt de l’extrême droite Steve Bannon : propagation de messages mensongers et cultivation de peurs infondées. Quant à l’initiative référendaire, elle n’aboutit qu’à un questionnement binaire peu satisfaisant et surtout illisible.

L’ADR, avec une démagogie plus effrontée que jamais, essaie de capitaliser sur cette situation. En réalité, le parti ne s’est jamais véritablement intéressé à la question constitutionnelle, il était même plutôt favorable à la proposition de révision. Ce n’est qu’avec l’arrivée de Fernand Kartheiser à la Commission des institutions que la position de l’ADR s’est abruptement droitisée. La position du CSV est tout aussi incohérente. Il a voté pour le rapport de la proposition 6030 et il a promis un référendum avant de tout chambouler pour des raisons qui demeurent parfaitement obscures. Le CSV n’a pas de ligne claire dans ce débat et il est le principal responsable pour le bourbier dans lequel s’est enlisé le débat. DP, LSAP et déi Gréng avaient également promis un référendum. Ils peinent désormais à expliquer pourquoi une telle consultation est devenue caduque. Les Pirates ont soutenu la pétition de leur ancien partenaire de groupe parlementaire, ce qui en dit également long.

Le débat sur la Constitution est la victime d’un spectacle politico-politicien indigne. Les quatre grands partis ont chacun rompu leur promesse d’un référendum, ce qui entraîne une perte de confiance en la politique et en les institutions démocratiques. Seul déi Lénk est toujours resté fidèle à ses idées :

 • Sur le fond : rédiger une Constitution à la hauteur des enjeux de notre société.
 • Sur la forme : élaborer le texte en intégrant véritablement les citoyen.ne.s et, désormais, des propositions concrètes pour sortir  de cette crise politique et institutionnelle.
 • La Constitution du XXIe siècle

La Constitution alternative de déi Lénk qui a été présentée une première fois aux médias en avril 2015 et qui a été déposée à la Chambre des députés en 2016, se donne comme objectifs de protéger les droits acquis et de créer de nouveaux droits. Elle se veut donc à la fois défensive et offensive. Cette logique est déclinée en quatre principaux piliers. Le premier consiste en la nécessité d’une Constitution moderne qui tienne compte des réalités du pays. Un État moderne, tel que déi Lénk se l’imagine et tel que notre Constitution le définit, ne peut, bien entendu, qu’être une république laïque et sociale fondée sur le pouvoir des citoyen.ne.s. Notre définition de l’État protège à la fois les citoyen.ne.s contre les abus de l’État et la démocratie contre les assauts incessants des pouvoirs économiques.

Le deuxième pilier consiste à donner davantage de droits fondamentaux et de renforcer activement ceux qui existent en donnant à l’État la mission de combattre les forces qui pourraient porter atteinte à ces droits. Il va sans dire que notre Constitution garantit le droit au travail et au logement.

L’environnement trouve aussi une place de choix dans notre alternative qui érige des barrières efficaces contre la destruction de la nature et des ressources. De plus, elle fixe l’obligation de réduire notre empreinte carbone.

Le troisième pilier est la justice sociale. Pour déi Lénk, l’extension des droits sociaux a toujours fait partie de ses priorités et cela se ressent dans notre Constitution qui garantit une meilleure protection des salariés. L’État se voit attribuer la mission de lutter contre les inégalités sociales.

Le dernier pilier enfin est celui de la démocratie. Il ressort de l’article premier de notre Constitution que la république du Luxembourg est fondée sur le pouvoir des citoyen.ne.s. Or, une démocratie ne vit que grâce à ses citoyen.ne.s. Il est dès lors évident d’agrandir le contingent de votants. Ainsi, notre texte accorde le droit de vote aux étrangers qui résident au Luxembourg depuis 5 ans et il fixe l’âge politique à 16 ans. Enfin, notre proposition alternative prévoit un mécanisme qui permet à un nombre défini de citoyen.ne.s de rédiger des propositions de loi. La participation n’est donc pas un vain mot.

Une modernisation des institutions est indispensable. Le Conseil d’État sera réformé en profondeur. Ses membres, parmi lesquels des représentants de la société civile, seront nommés par la Chambre. Enfin, les mandats ministériels seront limités et les membres du gouvernement devront respecter un code de déontologie digne de ce nom.

La Constitution de déi Lénk vise donc à renforcer les citoyen.ne.s, à donner à l’État un rôle actif dans la défense des droits et à renforcer la démocratie en misant sur une participation réelle des citoyen.ne.s.

 • Comment sortir du bourbier : le préférendum.

Une définition classique de la démocratie dit que les lois doivent être rédigées par celles et ceux à qui elles s’appliquent. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de la constitution, de la loi fondamentale donc. Or, lorsque la Chambre décide de faire adopter sa révision constitutionnelle grâce à une majorité parlementaire, même s’il s’agit d’une majorité de deux tiers, elle ne tient pas compte de cette définition, car à aucun moment les citoyen.ne.s n’ont véritablement participé à l’élaboration du texte.

Un référendum qui ne permettrait que de voter « oui » ou « non » n’est pas la panacée pour sortir de ce bourbier. Le résultat ne serait que difficilement lisible. S’y ajoute que l’actuelle révision n’apporte que de très légères modifications. On ne peut donc pas parler de modernisation. On n’assiste pas à une redéfinition des objectifs de l’État, à une refonte de nos institutions démocratiques ou encore à un renforcement de droits fondamentaux.

Actuellement, seul le chapitre concernant la Justice a été soumis au premier vote constitutionnel. Ce morcèlement factice d’un texte qui doit être d’une cohérence sans faille est le résultat d’un marchandage politico-politicien entre le CSV et les partis de la majorité gouvernementale. A nos yeux, il faudrait commencer par mettre fin à ce saucissonnage indigne et traiter la révision comme un ensemble afin de permettre une meilleure lisibilité du texte. Ensuite, le projet de révision devrait faire l’objet d’un vaste débat public digne de ce nom. Enfin, ces discussions devraient se clore pour un référendum qui poserait trois questions :

 1. Je suis en faveur de l’actuelle Constitution
 2. Je suis en faveur de la nouvelle version
 3. Je ne suis satisfait ni par l’actuelle Constitution ni par sa révision, je veux que les travaux de révision se poursuivent sur un certain nombre de points.

Les citoyens pourraient ensuite préciser ces points, ce qui leur permettrait d’exprimer leurs préférences. En France, ce genre de référendum est appelé « préférendum ». En Islande et en Irlande, de telles consultations ont déjà eu lieu. On pourrait d’ailleurs s’imaginer différentes modalités pour le mettre en place. Dans une tribune parue dans Le Monde du 22 octobre 2021, l’historien David van Reybrouck avait résumé ainsi les avantages du préférendum : « Le préférendum (…) respecte le principe du suffrage universel, valorise le référendum et renforce les réflexions citoyennes. »

  Au lieu de laisser l’ADR phagocyter le débat avec ses mensonges, le préférendum serait un outil pour revivifier la démocratie et pour renforcer la cofinance des citoyen.ne.s en une démocratie qu’elles/ils se seraient vraiment appropriée.

déi Lénk

Verfassung: D’Leit wierklech abannen.

D’Debatt iwwer d’Verfassung hält déi politesch Klass an Otem. Nervös kuckt se op d’Petitioun 2007, déi versicht 25.000 Ënnerschrëften ze sammele fir ee Referendum z’erzwéngen, deen d’Politiker, déi op der Verfassungsreform geschafft hunn, versprach haten.

Dat Verspriechen ass gebrach gi wéinst politesche Spillercher tëscht der DP/LSAP/déi Gréng Majoritéit an der CSV, an d’ADR profitéiert haut dovunner. D’Debatt gëtt komplett verzerrt duerch eng Ligecampagne vun der ADR, déi deenen Ultrakonservative fléift a mat den Ängschte vun de Leit spillt.

Och wann et éischter onwarscheinlech ass, dass et zu engem Referendum kënnt, deen et just géing erlabe fir oder géint d’Verfassungsrevisioun ze stëmmen, sou muss ee sech trotzdeem froe wat d’Resultat vun esou engem Referendum bedeit. Zemools well et just eng hallefhäerzeg Verfassungscampagne gëtt. Bedeit ee « Nee », dass d’Leit fir déi vereelst Verfassung aus dem XIXe Joerhonnert sinn, bedeit e vläicht eng rout Kaart fir d’Regierung, oder bedeit en awer de Refus souwuel vun der aler wéi vun der neier Verfassung ? Bedeit ee « Jo », dass d’Leit fir déi nei Verfassung sinn, déi zwar just eng liicht Modernisatioun ass, oder bedeit de « Jo », dass d’Leit déi al Verfassung definitiv ofleenen?

déi Lénk si fir participativ Demokratie, an dofir wëssen déi Lénk, dass ee Referendum eng grouss politesch Verantwortung verlaangt. Dowéinst ass et enorm wichteg dat gutt virzebereeden. D’ADR, där mëttlerweil näischt méi ze schued ass, kann et zwar bestreiden, mee fir déi Lénk ass et glaskloer dass d’Petitioun 2007 een Instrument vum Fernand Kartheiser senger Partei hirer verréckter Ligecampagne ass. Aus deem Grond, kënnen déi Lénk d’Petitioun 2007 net ënnerstëtzen.

An deenen nächsten Deeg, lueden déi Lénk op eng Pressekonferenz a fir nach méi op de Fong vun der Verfassungsdebatt anzegoen a fir hir Propositioune fir eng onopgereegte Verfassungsdebatt z’erklären.

Matgedeelt vun déi Lénk


Constitution: Pour une participation réelle.

Le débat sur la Constitution agite la classe politique qui scrute nerveusement la pétition 2007 qui tente de rassembler 25.000 signatures afin de forcer un référendum que les députés impliqués dans la rédaction de la révision constitutionnelle avaient promis. Aujourd’hui, l’ADR fait ses choux gras de cette rupture de promesse qui est la conséquence d’une guéguerre politico-politicienne entre les partis de la majorité (DP/déi Gréng/LSAP) et le CSV. Le débat est donc phagocyté par une campagne mensongère d’un ADR qui tente ratisser large en cajolant les forces ultraconservatrices et en jouant volontairement sur les peurs des gens.

Dans le cas peu probable d’un référendum qui ne donnerait que la possibilité de voter pour ou contre la proposition de révision, il convient de s’interroger sur la signification du résultat. D’autant plus, qu’il n’y a eu qu’une campagne d’information bâclée. Est-ce qu’un « non » signifierait nécessairement l’adhésion à une Constitution surannée datant du XIXe siècle, ou bien est-il un désaveu du gouvernement, ou encore l’expression d’un rejet de la révision ainsi que de la Constitution actuelle ? Est-ce qu’un « oui » signifierait un ralliement à une révision qui n’est qu’une modernisation timide et insuffisante ou est-ce qu’il signifierait le rejet d’une Constitution anachronique ?

déi Lénk est favorable à la démocratie participative, mais il est conscient de la responsabilité qu’engage une consultation populaire. D’où la nécessite de bien la préparer. C’est pour cette raison que déi Lénk ne soutient pas la pétition 2007 qui – l’ADR pourra le nier tant qu’il veut – est sans l’ombre d’un doute une partie intégrante de la campagne délirante du parti de Fernand Kartheiser qui bascule de plus en plus vers le côté obscur.

Dans les prochains jours, déi Lénk invitera à une conférence de presse afin de d’approfondir le sujet et de préciser ses propositions pour un débat constitutionnel serein.

Communiqué par déi Lénk

Welches Referendum ?

Die Verfassung eines Landes bestimmt die grundlegenden Prinzipien des Zusammenlebens. Deshalb muss sie von der Mehrheit der Menschen getragen und als sinnvoll empfunden werden. Ein Grundgesetz muss aber auch auf der Höhe der Herausforderungen einer Gesellschaft sein und ihre Entwicklung begleiten. Jeder notwendigen Veränderung bedarf es deshalb einer breiten gesellschaftlichen Diskussion.

Die aktuelle luxemburgische Verfassung stammt aus dem 19. Jh. Sie hat nur noch wenig mit der gesellschaftlichen und sozialen Realität unseres Landes zu tun. Diese Situation ist einer Demokratie des 21. Jahrhunderts unwürdig. Vor rund 15 Jahren begannen deshalb die Arbeiten an einem neuen Text mitsamt dem Versprechen eines abschliessenden Referendums. Déi Lénk begleiteten diesen Prozess konstruktiv, aber kritisierten von Anfang an zwei wesentliche Dinge:

 • Die Textvorlagen orientierten sich nach dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners der vier staatstragenden Parteien CSV, LSAP, DP und déi Gréng. Es gab leider nie die Ambition einen fortschrittlichen Text zu entwickeln. So blieb es in grossen Zügen bei reinem Facelifting. Deshalb entwickelten déi Lénk einen alternativen Verfassungstext, der die zentralen Herausforderungen unserer Zeit mitzudenken versuchte: Stärkung individueller und sozialer Rechte, Klimawandel und Biodiversitätsverlust, Wohnungskrise, Bürgerbeteiligung,….
 • Die Diskussion um die Verfassungsreform wurde grösstenteils hinter den verschlossenen Türen der Parlamentskommission geführt. Die Bürger waren jahrelang überhaupt nicht eingebunden, dann äusserst zaghaft und meist nur symbolisch.

2019 wurde dann auf Druck der CSV der Verfassungstext in 4 Teile zergliedert und das versprochene Referendum abgesagt und durch eine Informationskampagne ersetzt. Statt Mitbestimmung ist nun also Belehrung angesagt.

Nach 1 ½ Jahren pandemiebedingter Einschränkungen hat die ADR die Verfassung entdeckt, die sie in den letzten 12 Jahren uninteressiert und stillschweigend mittrug. Sie versucht jetzt politisches Kapital aus dem Unbehagen vieler Menschen zu schlagen. Ihre Kampagne (und die entsprechende Petition) benutzt die berechtigte Empörung über fehlende Mitbestimmung und verbindet sie mit Ängsten vor Impfzwang, mittelalterlichem Royalismus, einem autoritär-konservativen Familienbild und einer neoliberalen Staatsfeindlichkeit.

Déi Lénk treten ein für eine wirkliche Beteiligung der Bürger bei der Entwicklung des wichtigsten Gesetzes des Landes. Nur stellt sich die Frage, inwiefern eine Ja/Nein-Frage bei einem Referendum überhaupt aussagekräftig ist. Bedeutet ein ‘Nein’ zum vorliegenden Text automatisch ein Bekenntnis zur Verfassung des 19. Jh. oder ist es Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem vorliegenden Entwurf, der nicht auf der Höhe der Zeit ist? Die gleiche Frage stellt sich umgekehrt bei einem ‘Ja’.

Deshalb sind wir der Überzeugung, dass sich aus der Fragestellung des Referendums entweder eine klar interpretierbare Position (a, b) oder aber ein zumindest deutlicher Auftrag (c ) ableiten lassen muss. Deshalb bedarf es dreier Fragen: a) ‘für die Verfassung des 19. Jahrhunderts’, b) ‘für den neuen Verfassungstext’  und c) ‘für eine verbesserte Verfassung’. In letzterem Fall gilt es den Bürgern die Möglichkeit zu geben, jene Bereiche zu umreissen, die verbesserungswürdig sind. Eine Demokratie lebt von der Partizipation ihrer Bürger. Ein Referendum ist kein Fetisch, sondern Mittel und Ausdruck der Mitbestimmung und sollte deshalb auch intelligent benutzt werden.  

Marc Baum, Mitglied der Nationalkoordination von déi Lénk

Hin und her und eine Verfassung in Stücken

2008:  das neue Euthanasie-Gesetz kann nicht in Kraft treten, weil der Großherzog die Unterschrift verweigert, womit er eine Verfassungskrise auslöst. Regierung und Parlament reagieren sofort: Im Schnellverfahren und quasi einstimmig wird die Verfassung geändert. Fortan kann der Monarch eine parlamentarische Entscheidung nicht mehr blockieren.

Die Krise hat noch einen anderen Effekt: die jahrelang diskutierte Revision der Verfassung erscheint nun dringlicher geworden. Im Juni 2009 einigt sich die Mehrheit der zuständigen parlamentarischen Kommission (Commission des Institutions et de la révision constitutionnelle) auf einen Text, der vom Vorsitzenden P.-H. Meyers (CSV) als Revisionsprojekt deponiert wird (parlamentarisches Dokument N° 6030). Der Artikel über die Verfassungsrevision bleibt unverändert: Sie muss in zwei Lesungen mit 2/3-Mehrheit gestimmt werden. Das zweite Votum muss ersetzt werden durch ein Referendum, wenn entweder mehr als 1/4 der Abgeordneten (also 16) oder 25.000 eingeschriebene Wähler dies verlangen.

Im Jahr 2013 wird die CSV-LSAP Regierung durch ein Misstrauensvotum abgesetzt, die CSV fliegt aus der Regierung und es kommt zu einer Koalition von LSAP, DP und Grünen.

Die neue Regierung will alle Fenster öffnen und kündigt eine « demokratische Erneuerung » an. Zur Revision der Verfassung verspricht sie ein Referendum ohne die geltenden Bedingungen. Einige wichtige und strittige Fragen sollen per Volksentscheid geklärt werden. Regierung und Parlamentsmehrheit einigen sich auf vier: das Wahlrecht für Nicht-Luxemburger, Wahlrecht ab 16, zeitliche Begrenzung des Ministeramts auf 2 Mandate, und die Trennung von Kirche und Staat. Die letzte Frage fällt weg, weil sich Regierung und Bistum inzwischen auf eine progressive Trennung geeinigt haben. Für die Zustimmung zu den drei anderen Fragen werben die Regierungsparteien – und auch déi Lénk. Im Referendum vom Juni 2015 antwortet aber die große Mehrheit auf die 3 Fragen mit Nein. Damit ist der Mut zum Referendum etwas abgekühlt.

Weil déi Lénk den bisherigen Stand des Mehrheits-Textes zu schwach findet, erarbeitet sie einen vollständigen eigenen Entwurf, der von ihrem Deputierten Serge Urbany im Februar 2016 offiziell deponiert wird.

Im Juni 2018 einigen sich dann die Vertreter aller « großen » Parteien auf einen neu-alten Text. Dann funkt die CSV dazwischen, die 2/3 Mehrheit ist nicht mehr gesichert.

Es kommt dann über die Tragweite der Verfassung (wichtig oder nicht wichtig?) und zum Referendum (dafür oder nicht?) zu einem verwirrenden Hin und Her, das einer sachlichen öffentlichen Debatte nicht zuträglich ist.

Die Tragweite der Verfassung wird kleingeredet und das Projekt in Stücke zerschlagen (bisher 4). Mit den Stücken ist die CSV nun einverstanden. So kann man einer ernsthaften öffentlichen  Debatte ausweichen – und natürlich auch einem Referendum.

Zur Zusammenfassung geht’s hier.

Va-et-vient et une constitution en tranches

2008: la nouvelle loi sur l’euthanasie ne peut pas entrer en vigueur, parce que le Grand-Duc refuse de signer, provoquant ainsi une crise constitutionnelle. Le Gouvernement et la Chambre réagissent immédiatement. En procédure accélérée, et presque à l’unanimité, la constitution est modifiée. Dorénavant le monarque ne pourra plus bloquer une décision parlementaire.

La crise produit un autre effet: la révision constitutionnelle, dont on débat depuis des années, apparaît plus urgente. En juin, la majorité de la Commission compétente (Commission des Instituions et la Révision constitutionnelle) se met d’accord sur un texte, qui est déposé comme projet de révision par le président de la Commission, P.-H. Meyers (CSV). L’article sur la procédure de révision constitutionnelle restera inchangé: elle doit être adoptée lors d’un premier vote avec une majorité de 2/3. Le 2e vote doit être remplacé par un référendum si plus d’un quart des députés (16) ou 25.000 électeurs inscrits l’exigent.

En 2013 le gouvernement CSV-LSAP est renversé par un vote de méfiance. Le CSV sera renvoyé dans l’opposition, une nouvelle coalition LSAP, DP et Verts formera le gouvernement.

Ce nouveau gouvernement veut « ouvrir toutes les fenêtres «  et annonce un « renouveau démocratique ». Quant à la révision constitutionnelle, il promet un référendum sans les conditions en vigueur. Quelques questions particulièrement importantes et controversées devraient être tranchées par cette voie. Le Gouvernement et la Chambre se mettent d’accord sur quatre: le droit de vote pour les non-Luxembourgeois; le droit de vote dès 16 ans; la limitations à 2 mandats pour les ministres; la séparation de l’Etat et des Eglises. Cette dernière question devient superflue après un accord avec l’Eglise catholique sur la séparation.Pour les autres questions, les partis de gouvernement font propagande pour le Oui – déi Lénk aussi. Mais au référendum de juin 2015 la grande majorité vote Non – douchant en même temps l’enthousiasme pour le référendum.

Déi Lénk, estimant le projet majoritaire trop faible, élabore son propre projet de constitution, déposé officiellement en février 2016 par son député Serge Urbany.

En juin 2018, les représentants des « grands » partis se mettent d’accord sur un texte qui ne brille pas par sa nouveauté. Mais après un coup d’éclat du CSV, la majorité des deux tiers à la Chambre n’est plus assurée.

S’ensuit, sur la portée de la Constitution et sur la référendum, und va-et-vient nocif pour un débat public sérieux.

La portée de la Constitution est minimisée et elle est découpée en tranches, 4 jusqu’ici. Les tranches trouvent l’accord du CSV. C’est ainsi que l’on esquivera un débat si nécessaire et, bien sûr, la question du référendum. 

Cliquez ici pour lire le résumé.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe